SALINA 

Charakteristika
Predpokladaný vek: 8 rokov (v čase záchrany)
Pohlavie: kobyla
Plemeno: kríženec v type teplokrvníka
Farba: ryšiak 
 
Záchrana
Nahlásená: 21.5.2016
Vykúpená od majiteľa: 26.5.2016
 
Príbeh Saliny 
Jedno sobotné popoludnie sa mi ozvala pani Marcela, s hnevom i zúfalstvom v hlase zároveň. Našla si naše o.z. na internete, a tak sa na mňa obrátila s prosbou o pomoc pre vážne poranenú kobylku menom Szello. Išlo o cca 8 ročnú teplokrvnú kobylku ťažšieho typu. Podľa informácií, kobylka si poranila zadnú pravú nohu drôtom a dosť trpí, na čo sa už nedá pozerať. Až keď mi poslala fotky, neubránila som sa slzám a tiež hnevu, ako je možné, že niekto je schopný nechať kobylu s prerezanou nohou až na kosť, kde už okolo rany nekrotizovalo tkanivo, bez adekvátneho ošetrenia, v hnoji! Žiaľ, aj taký človek existuje. Starý gazda, veľký chovateľ hovädzieho dobytka, ošípaných a ďalších zvierat, ktorý vlastnil aj Szello. Hoci mu prakticky bola na nič, ale mal aj koňa! "Pán" majiteľ bol z východného Slovenska a samozrejme vedel najlepšie, ako sa starať o zvieratá. Nechal ju napospas osudu, lebo investovať do veterinára nebude! Údajne dostala protitetanovú injekciu a neidentifikovateľné mastičky! To podľa neho bohato stačilo! A vyhrážal sa aj zabitím kobylky, keď bude mať kvôli nej problémy! 
 
Trvalo nekonečných 5 dní, kým som ho denno-dennými telefonátmi presvedčila, podľa jeho slov skôr dootravovala, kým sa jej za 300 eur veľkoryso vzdal! Bolo to psychicky náročné vyjednávanie, najmä "udržanie sa na uzde", aby sme kobylku získali. Ak by som sa v tomto prípade obrátila na RVPS a čakala na ich oficiálny postup, resp. častú neochotu inšpektorov pomôcť zvieraťu, kobyla by už nežila. Gazda by ju dal okamžite utratiť, alebo by ju, ako sa sám vyjadril, zabil a naporcoval do mrazáka, aby z nej mal aspoň nejaký úžitok! 
 
Našťastie sa mi ju podarilo od neho vyjednať, a tak sa mohla rozbehnúť naplánovaná záchranná akcia. V spolupráci s našim partnerom v sieti, Gabikou Trixovou-Hrázdilovou z Malá farma Košice, ktorá, hoci sama v horúčke, okamžite pre kobylku prišla, s ťažkosťami naložila (Szello nebola na vozík zvyknutá) a odviezla kobylku rovno na Kliniku koní pri Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde jej bola nasadená tak potrebná profesionálna liečba a terapia laserom. Tu pobudla Salina, ako sme ju začali familiárne volať, niekoľko týždňov. 
 
Bolo však potrebné nájsť pre Salinu trvalý domov, keď príde čas, že ju z kliniky prepustia. A tak som oslovila ďalšiu partnerku v našej záchrannej sieti, Dadu z Farma na Konci ulice v Palárikove, ktorá mala v tom čase voľné miesto a Saliny sa ujala. Salina tak našla konečne nielen milujúci trvalý domov, ale aj nových konských kámošov, pretože vo svojom predchádzajúcom "domove" bola sama. Tu tiež pokračuje náročná liečba a návrat Saliny do, čo možno najnormálnejšieho, konského života. Hoci, noha vzhľadom na vážne zranenie, a najmä neodpustiteľné zanedbanie, nebude už nikdy v úplnom poriadku. Veľkú oporu má Dada v skvelom a obetavom veterinárovi Imrichovi, ktorý Salinu lieči. 
 
Aktuálne informácie o Saline, ako sa jej dari, ako vyzerá nájdete aj na fc profile Dada Ká.
 
P.S.: Záchrana Saliny je ukážkou skvelej spolupráce v rámci našej záchrannej siete. Verím, že ak by do tohto vzťahu vstúpila aj RVPS, či polícia aktívne a pomohla Salinu odobrať ihneď, mohol byť majiteľ riadne potrestaný a dostal by za toto hrubé týranie zodpovedajúci trest! Takto na týraní ešte zarobil a môže sa nám všetkým smiať do tváre! Toto je potrebné zmeniť! 

 

Naša podpora 
Okrem aktívnej participácie na záchrane Saliny a nájdení nového domova prispelo naše o.z.:
 
Veľké poďakovanie za Salinu patrí týmto ľuďom: 
 
  • Marcele Kováčovej-Šimkovej, nahlasovateľke, ktorej nebola Salina ľahostajná a nebála sa čeliť možnej pomste majiteľa kobylky,
  • Gabike Trixovej-Hrázdilovej z Malej farmy Košice, ktorá sama v hroznom stave, zabezpečila prevoz Saliny, ako aj následnú starostlivosť o kobylku na Klinike koní, 
  • rodine Štefančíkovej, ktorá uhradila odkúpenie Saliny, ako aj úhradu väčšiny nákladov na Salinu (prepravu, veterinárne náklady, krmivo a výživové doplnky)
  • Dade Ka z Farmy na konci ulice, ktorá poskytla Saline nový, trvalý domov, veľa lásky a obetavú starostlivosť, 
  • MVDr. Imrichovi Karadimu, ktorý je jedným z mála veterinárov, s tak obetavým prístupom a ochotou pomôcť. 
Pokiaľ by ste chceli podporiť Salinu, finančne, alebo materiálne, môžete tak urobiť cez naše o.z., do správy pre príjemcu uveďte, prosím, SALINA, alebo ideálne priamo tam, kde našla skvelý domov:
https://www.facebook.com/pg/farmanakonciulice/about/?ref=page_internal
 
Vopred Vám ĎAKUJEME!