Baška

Vzhľadom na naše obmedzené možnosti, potom ako sme od januára pomohli 3 koňom, Baške sme už pomôcť fyzicky nevedeli, ale jej príbeh a príbeh jej novej ľudskej mamy nás zaujal natoľko, že sme jej pomohli cez naše o.z. zorganizovať zbierku. Baškin príbeh nájdete na stránke jej záchrankyne Lenky Benickej na facebooku https://www.facebook.com/ginger.beniky