Przebój (Bojo)

...čoskoro doplníme jeho príbeh. Zatiaľ si môžete jeho záchranu pozrieť na našom fc profile https://www.facebook.com/nadejprekonealudi/?ref=bookmarks