Našli sme nový domov

Naša kapacita v Macove je limitovaná, a tak nie všetky kone z prípadov, ktoré sme riešili skončili priamo u nás. Našťastie, vďaka sieti partnerov bolo možné koňom pomôcť a umiestniť ich v skvelých domovoch. Takmer všetky záchranné akcie a aktuality nájdete na našom aktívnom facebookovom profile https://www.facebook.com/nadejprekonealudi/

Takmer všetky preto, lebo niektoré prípady boli vzhľadom na svoj charakter citlivé a ich zverejnenie by koňom nepomohlo, práve naopak. A keďže nám nejde o mediálnu slávu, ale reálnu pomoc koňom, niektoré príbehy a zachránené kone ostanú pred verejnosťou skryté a len úzky okruh zainteresovaných ľudí vie, koľko úsilia sme práve na tieto prípady spoločne vynaložili, aby sme kone dostali z nedôstojných, až život ohrozujúcich podmienok do bezpečia nového domova. 
 
Foto: OZ Zvieratá v núdzi, v strede belka Pajda z prípadu, ktorý sme riešili v spolupráci s RVPS Topoľčany.