Záchrana koní 

Rozhodnutie aktívne pomáhať týraným, zanedbaným a zneužívaným koňom padlo potom, ako bol koncom marca 2014 odkúpený prvý kôň v zlom stave Cooper. Správnosť nášho rozhodnutia umocnila, o pár mesiacov neskôr, v auguste, rýchla záchranná akcia kobylky Suzi, následne sme zachránili jej syna, Joeyho, pomohli kobylke Grétke.... Po založení o.z. a uvedení tejto web stránky do prevádzky sa začali ozývať ľudia a nahlasovať prípady...... a vrece s nimi sa roztrhlo:(

Táto narastajúca potreba konkrétnej pomoci, a s tým rastúce nároky na finančné prostriedky, ľudské kapacity a priestory vyvolala tiež potrebu osloviť štátne orgány, zodpovedné za danú oblasť (MPaRV SR, ŠVPS SR), podporovateľov, donorov, dobrovoľníkov, ľudí, ktorým nie je ľahostajné, v akých podmienkach živoria a nepredstaviteľne trpia tak ušľachtilé, citlivé a ľuďom oddané tvory, akými sú kone. A preto vznikol projekt "Celonárodná záchranná sieť pre týrané kone (CZSTK)", ktorý má už svoje prvé úspechy za sebou a dostáva sa do širšieho povedomia koniarov i laickej verejnosti.   

Doteraz sme investovali a investujeme do záchrany koní najmä vlastné ľudské, priestorové kapacity a financie. Naše zdroje sú však limitované, preto, ak chceme svoje pôsobenie a pomoc rozšíriť potrebujeme aj Vašu pomoc. Budeme Vám za ňu nielen nesmierne vďační, ale aj nesmierne potešení a motivovaní, ak tým budete považovať našu činnosť za zmysluplnú. Vieme, že nespasíme, ani nezachránime celý svet, všetky kone, ale raz ktosi múdro povedal, že zachrániť jeden život, znamená akoby sme zachránili celý svet. Chceme prispieť tam, kde je na Slovensku v tejto oblasti záchrany hospodárskych zvierat "veľká diera". A budeme sa maximálne snažiť o to, aby sme ju našim spoločným úsilím, čo najlepšie zaplátali... 

V tomto duchu a s Vašou podporou to určite dokážeme!