Follow Up Meeting "Človek a kôň - cesta k porozumeniu"
Termín: 2.12.2017

Cieľom "Follow Up Meetingu" je overiť si, či sa vám podarilo získané vedomosti a zručnosti zo školenia/tréningu preniesť do praxe a zlepšiť, alebo zmeniť niečo v manažmente chovu vašich koní, alebo vo vzťahu k vašim koňom, či v práci s nimi. Tiež sa budeme venovať niektorým témam, ktoré si zadefinujete, viac do hĺbky, alebo si ich precvičíme priamo s koňmi. 

Prosím, ak sa chcete zúčastniť tohto 1-dňoveho stretnutia, vyplňte nižšie uvedenú záväznú prihlášku a vyberte, alebo dopíšte témy, o ktorých by ste chceli hovoriť, prebrať viac do hĺbky, alebo si prakticky vyskúšať s koňmi. Pokúsim sa pripraviť všetko tak, aby som vaše nároky a záujem o konkrétne témy plne uspokojila:) 
 

Cena 

Keďže ide o pokračovanie projektu "Človek a kôň - Cesta k porozumeniu", financovaného z grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne, váš vklad bude len 10 eur, sponzorský príspevok. 
Prosím, sponzorský príspevok, uhraďte na účet nášho o.z. ĎAKUJEM! 
Banka: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 294 600 3172/1100
IBAN: SK7811000000002946003172
Var. symbol: uveďte, prosím, dátum termínu Follow Up Meetingu, v tvare 2122017
Dôležité! Do správy pre príjemcu uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, aby som vedela identifikovať vašu platbu. 
 
 

Organizačné pokyny 

Stretnutie sa uskutoční opäť u nás, v našom Záchrannom centre, na adrese Macov 69.
Ak potrebujete ubytovanie, prosím, dajte mi vedieť včas, t.j. najneskôr do termínu uzávierky 26.11.2017, aby som vedela zajednať Penzión Villa Amália v Macove, kde je max. 5 miest. K dispozícií je jeden 4-lôžkový apartmán za 40 eur/nocjedna jednolôžková izba za 25 eur/noc.Ceny su uvedené vrátane DPH, bez raňajok. Platba na mieste. V prípade záujmu, prosím, kontaktujte ma: lenka@nadejprekone.sk

Ďalšie najbližšie ubytovanie je v Lehniciach, cca 5 km (6 min.) cesty od nás, https://www.572rockpub.sk
 

Program a časový harmonogram 

9:00 - 10:00 príchod  
Ranná kávička, občerstvenie.

10:00 – 13:00  
Spätná väzba na uplatnenie získaných vedomostí, zručností zo školenia/tréningu v praxi, diskusia. 
Praktické cvičenia s koňmi, na základe vašich požiadaviek.

13:00 – 14:00 obed 

14:00 – 16:00 
Praktické cvičenia s koňmi, na základe vašich požiadaviek.

16:00 – 17:00
Poradenstvo a konzultácie.

17:00 príchod Mikuláša:) 

Od vás závisí, aké témy si spoločne preberieme, či precvičíme s koňmi. Skúste sa preto zamyslieť nad tým, čo by ste chceli prebrať viac do hĺbky, čo by vám pomohlo vo vašich podmienkach chovu, či spolunažívaní s vašimi koňmi. Ak si v nižšie uvedenom zozname nenájdete tu svoju tému, prosím, napíšte ju do samostatnej kolónky. Ďakujem!:) 
 
UPOZORNENIE!
  • V prípade veľmi zlého počasia, t.j. ak nebudeme môcť pracovať vonku s koňmi, alternatívou budú zaujímavé videá a ich rozoberanie k vami vybraným témam, t.j. pripravím si pre vás plán B:), aby nás ani zlé počasie neochudobnilo o plánovaný obsah a neubralo na zmysluplnosti stretnutia. 
  • Prosím, zabezpečte si teplú obuv a oblečenie, resp. sledujte predpoveď počasia, lebo ak budeme opäť väčšinu dňa vonku, mali by ste sa cítiť príjemne a užívať si deň, ľudí i kone:).
Tento vzdelávací projekt je podporený zo zamestnaneckého grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne "Euro k euru". 
 


Tešíme sa na vás! 
Lenka a konský tím:)

Záväzná prihláška / výber tém pre Follow Up Meeting

Vyplňte, prosím, nižšie uvedené údaje:

Človek a Kôň - cesta k porozumeniu I školenie-tréning

Školenie a praktický tréning zručností s koňmi.

Originálne 2 dni, plné zaujímavých, užitočných informácií a interaktívnych zážitkových cvičení s koňmi, kde sa dozviete ako porozumieť koňom a všetkému, čo vzťah človek a kôň prináša, alebo lepšie, môže priniesť.  

 

Na čo sa môžete tešiť

Aby sme vám poskytli toho čo najviac, informácií, rád a praktických zručností a všetko malo aj svoju logickú postupnosť, usporiadali sme obsah 2 intenzívnych dní tak, aby ste získané informácie počas prvého dňa, formou školenia  (prednáška - teoretické a praktické vstupy) mohli následne využiť na druhý deň, počas zážitkového tréningu, kedy už budete pracovať priamo s konskými parťákmi. Najprv na sebapoznávaní, t.j. ako vás vidí kôň, podľa medzinárodnej HAE metodiky (Horse Assisted Education), potom vám ukážeme techniky skutočného horsemanshipu, ako s koňom budovať vzťah, založený na vzájomnej dôvere, úcte a rešpekte. 

Počas realizácie cvičení s koňmi vás každého, individuálne, nahráme videokamerou. Následne, po ukončení cvičení, si váš výkon spoločne rozoberieme, poskyteme spätnú väzbu. Videá, rovnako ako fotky z oboch dní vám spracujeme a pošleme na USB kľúči. 

Všetko, o čom budeme hovoriť počas prednášky, si názorne ukážeme priamo v praxi, u nás doma, kde sme pre kone vybudovali a stále budujeme adekvátne zázemie, ktoré im poskytne takmer všetko (nemáme pastviny), aby žili spokojný a šťastný život medzi nami, ľuďmi. 

Budeme sa snažiť sprostredkovať vám zaujímavé informácie, ale najmä, radi sa s vami podelíme o naše bohaté skúsenosti z chovu, manažmentu a práce s koňmi, o naše úspechy, ale tiež omyly a chyby, ktorých sme sa, nevedomky, dopúšťali, a tým často zbytočne spôsobovali koňom nepohodu, až utrpenie.

A samozrejme, budeme vám maximálne nápomocní vo vašom úsilí porozumieť svetu koní a poradíme vám v tom, kde sme si sami prešli dlhú cestu, aby sme pochopili veľa súvislostí. Kone si zaslúžia našu úctu a rešpekt. Za to sa nám odmenia dôverou a ochotou spolupracovať. Vzťah človek a kôň, tak nadobudne úplne iný rozmer. 

Komu je školenie/tréning určené

Školenie/tréning je prioritne určené vám, ktorí chováte, alebo plánujete chovať svoje kone doma, v súkromných podmienkach, prípadne by ste radi poskytli vo vašom súkromí miesto aj pre konských nájomníkov. Rovnako nás potešíte svojou účasťou aj vy, ktorí máte kone ustajnené vo väčších komerčných stajniach, kde môžete vďaka novým vedomostiam a skúsenostiam spríjemniť život svojim konským kámošom. Vám, ktorí ste už s koňmi dlho, ale rovnako aj vám, ktorí len začínate vstupovať do sveta koní a koniarov. Každý si tu nájde niečo o čom nevedel, nezažil:) A vzájomne si môžeme vymeniť svoje skúsenosti, postrehy, či pocit zo spolužitia s koňmi. 

Termíny a miesto konania 

Termín: 26. - 27.8.2017
Uzávierka záväzných prihlášok: 20.8.2017, prípadne skôr, pri naplnení max. počtu účastníkov 

Termín: 9. - 10.9.2017
Uzávierka záväzných prihlášok: 3.9.2017, prípadne skôr, pri naplnení max. počtu účastníkov 

*V prípade veľmi zlého počasia, zmena termínu vyhradená. 

Miesto: Macov (malá dedinka medzi Šamorínom a Dunajskou Stredou), budeme sa v rámci nej presúvať, preto prosíme, pozrite si podrobne  Organizačné pokyny, viď. nižšie,  kam a kedy je potrebné sa dostaviť.  

Keďže ide o zážitkové interaktívne vzdelávanie náročné na čas, t.j. každý účastník bude pracovať s koňmi individuálne a bude mu venovaná náležitá pozornosť, spätná väzba, atď., počet účastníkov je limitovaný na max. 12 osôb/jeden termín. V prípade naplnenia max. počtu účastníkov na príslušný termín ešte pred uzávierkou, žiadne ďalšie prihlášky nebudeme môcť akceptovať. 

Cena 

Vzhľadom k tomu, že sme na tento vzdelávací projekt získali grant z Nadácie Slovenskej sporiteľne, účastníci sa budú podieľať len malou časťou na celkových nákladoch, a to formou sponzorského príspevku vo výške 20 eur, ku ktorému bude každému účastníkovi vystavené potvrdenie o jeho prijatí. Termín úhrady sponzorského príspevku na účet nášho o.z. je totožný s termínom uzávierky na príslušný termín konania školenia/tréningu, uvedený vyššie. V prípade, že sa odhlásite po termíne uzávierky, sponzorský príspevok nevraciame. 
 
Prosíme, sponzorský príspevok, uhraďte na účet nášho o.z. ĎAKUJEME! 
Banka: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 294 600 3172/1100
IBAN: SK7811000000002946003172
Var. symbol: uveďte, prosíme, dátum termínu školenia/tréningu, na ktorý ste sa prihlásili, v tvare 26278, alebo 9109
Dôležité! Do správy pre prijemcu uveďte, prosíme, vaše meno a priezvisko, aby sme vedeli identifikovať vašu platbu. 

Viac o školení / tréningu