Poslanie

Našim prioritným poslaním je pomáhať koňom, tým inteligentným, citlivým, vnímavým, trpezlivým a empatickým bytostiam:

  • vrátiť im dôstojnosť, úctu a rešpekt, 
  • obnoviť sebavedomie a dôveru v človeka,
  • zabezpečiť plnohodnotný, spokojný a šťastný život, ktorý si tieto obdivuhodné tvory zaslúžia,
  • podieľať sa na osvete, poznaní, vzájomnej interakcii ľudí a koní, s cieľom vytvoriť lepší svet.