Poradenstvo

Pomoc nášho o.z. má okrem priamej záchrany koní v teréne (zatiaľ finančne, nie priestorovo, obmedzenej) aj iné formy. Často stačí poradiť, pomôcť s informáciami, konzultovať stav a navrhnúť ďalšie kroky, spojiť tých správnych ľudí, a pod. Sme veľmi radi, že sa na nás už začali obrácať ľudia práve s otázkami, ako majú postupovať, či na koho sa obrátiť, keď im nie je ľahostajný osud týraných, zanedbaných, či zneužívaných koní a im príbuznych druhov (mule, osly). Ignorácia je totiž práve to, čo škodí najviac. Všímajte si zvieratá vo svojom okolí a nenechajte ich trpieť. Majú len vás, pozorných, empatických ľudí. 
 
Vďaka spolupráci nášho združenia so skvelými ľuďmi Vám tiež pomôžeme zodpovedať Vaše otázky týkajúce sa výcviku - budovania vzťahu s vašim koňom, výživy, chovu, zdravotného stavu koní a pod.