Poradenstvo

VIAC HLÁV, VIAC ROZUMU:)  
Pomoc nášho o.z., okrem priamej záchrany koní v teréne a ich následnej chovateľskej a veterinárnej starostlivosti v našom útulku/hospici, spočíva aj v poradenstve, najmä začínajúcim chovateľom. Z praxe záchrany je zrejme, že veľa ľudí, ktorí si síce splnili svoj sen - vlastniť koňa, nemá často presnú predstavu a odborné vedomosti, čo všetko obnáša správny manažment chovu koní. A neznalosť jeho základných princípov ma priamy vplyv na fyzickú i psychickú (ne)pohodu koňa i jeho majiteľa. 
 
Pomáhať chovateľom znamená pomôcť koňom. Preto ponúkam odborné poradenstvo v oblasti etológie koní a manažmentu chovu. Vyše 40 rokov s koňmi, posledných 10 rokov so špecializáciou na záchranu týraných koní, stredoškolské i vysokoškolské vzdelanie v odbore zootechnika, ale najmä vlastné praktické skúsenosti vytvárajú ideálny predpoklad na to, aby som moje nadobudnuté vedomosti a skúsenosti ponúkla ďalším, ktorí chcú dopriať svojim koňom všetko, čo potrebujú pre bezpečný, spokojný a šťastný život s človekom. 
________________________________________________________________
V prípade záumu, prosím, kontaktujte ma: 
Ing. Lenka Kmeťová
0903 246 693