VET Angels

Záchranou týraného, zanedbaného, alebo zneužívaného koňa, t.j. jeho odobratím a presunom na bezpečné miesto, začína dlhá cesta uzdravovania jeho tela i duše. Prvým, úplne najdôležitejším krokom je veterinárna starostlivosť. Tá predstavuje zároveň najväčšie náklady. Niektoré zo zachránených koní veterinára roky, alebo vôbec nevideli. Našťastie, aj v tejto oblasti sa našli, a veríme, že ešte nájdu ľudia s titulom MVDr., pre ktorých je práca poslaním a v rámci svojich možností (výkony grátis, predaj liečiv, materiálov, pomôcok za nákupnú cenu, poradenstvo, a pod.) nám pomôžu pomáhať koňom a výrazne skvalitnia ich nový život. Nazvala som ich VET Angels, lebo nimi, pre nami zachránené kone, naozaj sú. Ich mená a tváre, nájdete nižšie. ĎAKUJEME! 

VET Angels záchrannej siete pre týrané kone