Partneri CZSTK

Našim partnerom v rámci projektu CZSTK (Celonárodná záchranná sieť pre týrané kone) sa môže stať každý, kto má adekvátne odborné, priestorové, materiálne zázemie a dostatok vlastných finančných zdrojov preto, aby sme mu mohli zveriť zachráneného koňa, ktorého sa ujme natrvalo, alebo mu poskytne dočasnú opateru. Podmienky a schopnosti našich partnerov budú vopred preverené a priebežne preverované, aby sme mali garanciu, že sa zachránený kôň nachádza v skvelých rukách a bude mu poskytnutá náležitá starostlivosť vyplývajúca z jeho fyzického a psychického stavu. Ideálne sú skúsenosti so záchranou týraných a zanedbaných koní. 

Najdôležitejšie sú podmienky, ktoré bude schopné vytvoriť partner pre zachráneného koňa, nie kde sa nachádza. Doprava bude zabezpečená po vzájomnej dohode tak, aby bol vždy rešpektovaný stav koňa. Partneri, budú oficiálne vedení v centrálnej databáze projektu CZSTK a uverejnení na tejto stránke, aby bola garantovaná transparentnosť a dôvera, že sa zachránený kôň dostal do požadovaných a správnych podmienok. Všetky podrobnosti spolupráce budú prediskutované a dohodnuté osobne, po preverení partnera a jeho možností. 

Bude nám cťou a potešením spolupracovať s partnermi, pre ktorých je týranie koní neakceptovateľné a ich záchranu vnímajú ako poslanie. Vo svojom úsilí však, vďaka uvedenému projektu, nebudú už sami. 

Naši partneri CZSTK

OZ Zvieratá v núdzi

Našim partnerom, s ktorým spolupracujeme najaktívnejšie je OZ Zvieratá v núdzi, kde okrem koní pomáhajú snáď všetkým druhom zvierat, vrátane exotických.  

Naša spolupráca začala, keď sme pre OZ zorganizovali finančnú zbierku na úhradu veterinárnych nákladov pre malinkú poníčky Lilinku, ktorá okrem lordózy, trpela množstvom dalších ochorení, vrátane cushingu. Odvtedy tam prijali už dočasne dva kone, natrvalo tri kone z prípadov týrania a zanedbania, ktoré sme riešili. 

Seriózny prístup, dôvera, oddanosť a rovnaký zápal pre pomoc zvieratám je to, čo nás s Jankou Paulíkovou, zakladateľkou a predsedníčkou OZ spája, preto je naša úzka spolupráca vždy úspešná.
Zo srdca ďakujeme!


Viac o OZ a jeho aktivitách nájdete tu: https://www.facebook.com/OZ-Zvierat%C3%A1-v-n%C3%BAdzi-2005779419698605/

Foto: archív OZ 

Celý článok

Farma pod horou

Skvelí ľudia, manželia Ivetka a Rasťo Sabovci, ktorí sa rozhodli pomáhať koňom a zapojiť sa do projektu, si pre svoj nový život vybrali krásne prostredie s pastvinami, kde pre kone, ale aj ďalšie HZ vybudovali doslova raj na zemi. A v tom raji poskytujú zvieratám nielen chovateľskú, ale aj potrebnú veterinárnu starostlivosť. Práve vďaka nim tam našlo krásny domov už 5 koní z prípadov, ktoré sme riešili. 

Zo srdca ďakujeme priatelia! 

Viac informácií o farme nájdete tu: https://www.facebook.com/farmapodhorou/


Foto: archív Farma pod horou 

Celý článok

Pomoc pre kone v núdzi

Za názvom "Pomoc pre kone v núdzi" je Michaela Dvorovenková, ktorá zachraňuje kone už niekoľko rokov. Vo svojom areáli pri Zaježovej má k dispozícii zázemie pre desiatky koní, na asi 100 ha pasienkov. Boxové a voľné ustajnenie, prístrešky, pastviny, ale najmä odbornú starostlivosť a lásku ku koňom a ďalším zvieratám, ktoré u nej našli tiež svoj skvelý dočasný, či trvalý domov, vytvára ideálne zázemie pre záchranu koní. Michaela v súčasnosti študuje už tretiu vysokú školu - veterinu v Brne. Je preto obdivuhodné, koľko energie je v tejto mladej žene, aby všetko zvládla.  

Michaela bola medzi prvými, kto zareagoval na výzvu zapojenia sa do projektu CZSTK. Je pre tento projekt mimoriadne dôležitá, kedže má kapacity i ochotu prijať kone v rôznom stave a obrovskú výhodu v tom, že bude tiež veterinárnou lekárkou, a tak bude schopná poskytnúť koňom aj profesionálne a odborné vyšetrenie a liečbu. 

Okrem pomoci koňom v núdzi sa Michaela venuje výuke jazdenia ako trénerka a tiež "oprave problémových" koní. Ako sama hovorí: "Práve takých koní u mňa končí najviac a práve takým koňom najradšej pomáham. Urobiť z nedôverčivého agresora vyrovnaného, spokojného koníka, ktorý zase sám vyhľadáva ľudskú spoločnosť. Jednoducho, aby taký koník neskončil len pre chyby ľudí zle". 

U Michaely si môžete tiež "ustajniť" svojho miláčika za dohodnutú sumu. Svojmu koňovi tak doprajete podmienky, ktoré mu môžu v mnohých nájomných boxových stajniach jeho druhovia len závidieť. 

Oficiálny fc profil: https://www.facebook.com/pomocprekonevnudzi/?fref=ts Michaelu nájdete aj na facebooku:
https://www.facebook.com/michaela.dvorovenkova

U Michaely boli v dočasnej opatere aj naše dva zachránené kone Pia a Arlequin, ktorým sme hradili náklady na ustajnenie, veterinárne služby, zdravotnícky materiál (prebaly chorého kopyta), krmivo, výživové doplnky, služby kopytára tak, aby mali oba kone všetko, čo potrebovali. Michaela a jej tím poskytol priestor a potrebnú profesionálnu starostlivosť. 

Ďakujeme za spoluprácu!

Foto: archív Michaela Dvorovenková

Celý článok