Organizácie

Na Slovensku existuje veľa organizácií, prevažne občianskych združení, ktoré sa venujú záchrane zvierat. Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na pomoc spoločenským zvieratám, teda najmä psom a mačkám. V oblasti záchrany hospodárskych zvierat je situácia iná. Kone zachraňuje len zopár, pre tento účel zriadených občianskych združení a jednotlivci. Pre organizácie, ktorých prioritou je záchrana spoločenských zvierat je záchrana hospodárskych zvierat, vrátane koní okrajovou záležitosťou. Napriek tomu, nezatvárajú oči a pomáhajú v rámci svojich možností. 
 
Našou snahou je spolupracovať s čo najširšou sieťou tých, ktorým nie je ľahostajné žiadne zviera. Vďaka rôznym formám spolupráce dokážeme rozšíriť pomoc a záchraniť stále viac a viac koní. 

Naši podporovatelia

SAOZ

Úprimné poďakovanie patrí občianskemu združeniu Slovenská aliancia ochrancov zvierat (SAOZ), ktorá nás podporuje vo viacerých oblastiach.  Finančná podpora. Možnosť propagácie nášho o.z. na podujatiach organizovaných, resp.   spoluorganizovaných SAOZ ( S.O.S. pre zvieratká...
Celý článok