Firmy

Firmy, oproti jednotlivcom, majú oveľa väčšie možnosti ako pomáhať charitatívnym projektom. Finančná pomoc môže byť spojená s napĺňaním ich poslania v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility), marketingovej komunikácie a PR. Zamestnanci môžu v rámci dobrovoľníckych aktivít pomôcť svojou fyzickou prácou a zažiť tak zaujímavú formu team buildingu, a pod. Podobne ako u podporovateľov - jednotlivcov sa medze v kreativite foriem pomoci nekladú. Vzhľadom na cieľovú skupinu a charakter pomoci je možné spoločne premyslieť pre vašu firmu, organizáciu, účinné a efektívne formy spolupráce tak, aby sa mohli stať súčasťou aktuálneho trendu v marketingu 3.0, ktorý dnes hýbe svetom.  

Pokiaľ uznáte, že kone ako symbol slobody, dôvery, rešpektu a úcty korešpondujú s hodnotami vašej firmy, bude nám cťou a potešením nadviazať spoluprácu a spojiť tak sily v ich prospech. 

Naši podporovatelia