Finančná podpora

Ak vás naša činnosť oslovila a chcete nám finančne pomôcť bez toho, aby ste si vybrali konkrétneho koňa, či projekt, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľného príspevku na nižšie uvedený účet. VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEME!
If you appreciate our work and want to help us financially without having to choose a particular horse, or project you can do it by sending any contribution to the account below. THANK YOU VERY MUCH!

Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Číslo účtu: 294 600 3172/1100
Variabilný symbol: 11201411
Do správy pre príjemcu, uveďte, prosíme: NPKL_vaše meno, resp. firmu/organizáciu (v prípade, že si želáte ostať v anonymite, stačí uviesť len NPKL príspevok)

FOREIGNERS
IBAN SK7811000000002946003172
BIC (SWIFT) TATR SK BX
Variable symbol: 7772015
In the message to the recipient, please, give: NPKL_your name, or your company/organization name (in case that you wish to remain anonymous, please just NPKL donation)

Tu vás budeme informovať ako boli vaše finančné prostriedky využité. 
Here you can find an information about how your money were spent.