Dobrovoľníci

Podobne ako všetky seriózne neziskové organizácie zamerané na ochranu zvierat, aj ta naša má ambíciu pomáhať v čo najširšom meradle. To však bude možné len vtedy, ak sa nájde dostatok zanietených ľudí, ktorí nezatvárajú oči pred krutosťou páchanou na zvieratách, v našom prípade predovšetkým koňoch. Ignorácia totiž zabíja, tak ľudí ako zvieratá ... 

Budeme sa veľmi tešiť vytvoreniu siete dobrovoľníkov, ľudí, ktorí sa aktívne zapoja do záchrany týraných, zanedbaných, zneužívaných koní spolu s nami, ľudí, ktorí budú mať oči a srdce otvorené, nebudú sa báť zasiahnuť a riešiť týranie koní v jeho najhorších formách a podobách, ľudí, ktorí nám venujú svoj čas pri starostlivosti o zachránené kone. Vzájomnou koordináciou aktivít tak vytvoríme skutočnú záchrannú sieť. 

 

Naši dobrovoľníci

Silvia Štecová

Silvia je tiež jednou z tých "postihnutých diagnózou" - láska k zvieratám. Hoci sa dlhodobo sama...
Celý článok