2% z daní

AKO NÁM MÔŽETE DAROVAŤ 2%
Naše občianske združenie je riadne registrovaným a oprávneným príjemcom 2% z dane.Túto skutočnosť si môžete overiť priamo tu: www.notar.sk/prijimatelia/, kde nás, po zadaní nášho IČO 42 401 640, nájdete v zozname Notárskej komory.  

Tu nájdete tlačivo, editovateľné VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde máte už uvedené všetky potrebné údaje za naše oz:
Editovatelne Vyhlasenie k 2- z dane_NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z..pdf (0 )

NEZABUDNITE, prosím, ak by ste nevyužili naše tlačivo, ale napr. ho vyplňali prázdne:
1.) uviesť správne IČO do kolónky č. 15 tak, aby bolo uvedené sprava doľava, 
2.) vo Vyhlásení zaškrtnúť políčko pod ODDIELOM II - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt) prijímateľovi.

Všetky podrobné informácie ako poukázať % pre oz, ako fyzická osoba 2%, alebo firma 1%, nájdete podrobne spísané, spolu s tlačivami na tomto portáli: rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Obchodné meno (názov): NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z.
Právna forma: Občianske združenie 
Adresa: Macov 69
IČO: 42 401 640

ĎAKUJEME vám za vašu podporu a dôveru! 
Ing. Lenka Kmeťová
Zakladateľka a predsedníčka o.z.