Podporovatelia

Jedno staré arabské príslovie hovorí, že najkrajší pohľad na svet je z chrbta koňa. Všetci, ktorí koňom neodolali to môžu len potvrdiť. Je však veľa ľudí, ktorí kone obdivujú, milujú, ale majú pred ich majestátnosťou, silou a energiou veľký rešpekt. Z tohto dôvodu majú obavu vyskúsať si jazdu na koni. Obe skupiny milovníkov koní však nedokážu tolerovať zlo, ktoré sú schopní na koňoch páchať ľudia. Ak patríte k tým, ktorým nie je ľahostajný osud týraných, zanedbaných a zneužívaných koní, podporte našu snahu zmeniť život tých koní, ktoré nemali šťastie na svojich majiteľov a prežívajú v úbohých podmienkach, kde čakajú na svoje vyslobodenie, alebo milosrdnú smrť. 

Záchrana a následná starostlivosť o týrané, zanedbané a zneužívané kone je náročná na finančné, materiálne zdroje a odborné ľudské kapacity. Vopred preto ďakujeme všetkým ľuďom so srdcom na správnom mieste, ktorí sa rozhodnú nám pomôcť. Všetky získané finančné, alebo materiálne prostriedky budú použité transparentne a výlučne na jasne definované účely, t.j. konkrétneho koňa, alebo aktivity priamo spojené so záchranou (preprava) a starostlivosťou o zachránené kone (ustajnenie, kŕmenie, veterinárne služby, lieky, prípravky a materiály, atď.). 

Ako nám môžete pomôcť? Formy pomoci sú rôzne tak, aby každý mohol prispieť podľa svojich možností:

 • jednorázový, alebo pravidelný finančný príspevok na konkrétneho koňa, alebo podporu našich aktivít,
 • nákup/dodanie veterinárnych prípravkov, materiálov a pomôcok, po vzájomnej dohode a špecifikácii,
 • nákup/dodanie krmiva, minerálnych a vitamínových doplnkov pre kone, po vzájomnej dohode a špecifikácii,
 • nákup/dodanie stavebných materiálov potrebných pre vytvorenie priestoru pre chov a starostlivosť o kone (drevo, gumené rohože, dlažby, ohradníky a pod.), 
 • nákup/dodanie pomôcok a materiálov pre bežnú manipuláciu, starostlivosť a prácu s koňmi (ohlávky, vodítka, plstenky, sedlá, uzdečky, deky, a pod.),
 • nákup/dodanie odborných služieb a pomoci koňom (fyzioterapia, chyropraktiky, osteopatia...),
 • nákup/dodanie služieb spojených s úpravou kopýt,
 • nákup/dodanie veterinárnych služieb (ošetrenie zubov, kastrácia, očkovanie, odčervenie, operácie a pod.),
 • fyzická pomoc pri činnostiach spojených s budovaním, úpravami priestorov pre kone (výbehy, paddocky, vonkajšie a vnútorné boxy, úprava okolia a pod.),
 • nákup/dodanie služieb spojených s prepravou koní,
 • pomoc pri starostlivosti o zvieratá, ošetrovaní, podávaní veterinárných preparátov, čistení, vodení a pod. (len odborne spôsobilé a skúsené osoby nad 18 rokov),
 • umiestnenie koní, t.j. poskytnutie dočasného azylu, alebo trvalého domova (len odborne spôsobilé a skúsené osoby nad 18 rokov, s adekvátnym zázemím rešpektujúcim potreby a aktuálny stav koňa/koní), 
 • pomoc pri riešení prípadov v mieste podľa vášho bydliska - naša predĺžená ruka v rámci Slovenska,
 • iná, zmysluplná pomoc (fundrising).

V čom spočíva vyššia náročnosť záchrany koní? Prečo potrebujeme vašu pomoc?

Na rozdiel od malých spoločenských zvierat - psov, mačiek, fretiek a pod., kôň je veľké, podľa oficiálneho zaradenia, hospodárske zviera, so špecifickými potrebami, preto záchrana týraných a zneužívaných koní predstavuje zvýšené nároky najmä v týchto oblastiach:

 • odobratie/odkúpenie koní: majiteľ sa ho musí oficiálne vzdať, alebo ho pod ťarchou dôkazov, argumentov radšej daruje, aby nemal problémy so zákonom, alebo je potrebné ho odkúpiť, pričom cena sa môže pohybovať od pár stoviek po tisícky eur,
 • prevoz koní a manipulácia s koňmi: keďže ide o záchranu zvieraťa, ktoré váži niekoľko sto kg, je často v strese, alebo naopak polomŕtve, je pri manipulácií potrebná nielen odborná spôsobilosť a poznanie etológie a psychológie koní, ale aj špeciálne technické vybavenie, ako napr. špeciálne upravený vozík s popruhmi, dostatok skúsených odborníkov a pod. 
 • umiestnenie koní: týraný, zneužívaný, chorý kôň potrebuje adekvátne miesto, kde mu bude možné poskytnúť potrebnú starostlivosť, vrátane 24 hod. dozoru, kde budú rešpektované požiadavky na dostatočný a bezpečný priestor, veterinárne požiadavky, napr. karanténny box, kde bude po určenú dobu oddelený od už prítomných zdravých koní, kde bude kvalifikovaný personál, a pod., čo znamená pravidelný, najčastejšie mesačný finančný príspevok v stovkách eur,
 • kŕmenie koní a veterinárna starostlivosť: kvalita a dostatok krmiva, forma kŕmenia, minerálne a vitamínové doplnky, lieky, vet. materiály a pod. predstavujú zvýšené nároky na finančné prostriedky, s tým spojené, 
 • starostlivosť a práca s koňmi: týrané, zneužívané, choré kone, majú okrem fyzickej ujmy, najmä psychickú, ktorá výrazne ovplyvňuje ich správanie voči ľuďom, ale i koňom, od letargie po agresivitu, preto si práca s týmito koňmi vyžaduje profesionálny, citlivý, empatický prístup ľudí, ktorí majú dostatok vedomostí a skúseností v tejto oblasti.