Žijeme na FACEBOOKU!

Najnovšie udalosti, záchranné aktivity nájdete na našom fc profile https://www.facebook.com/nadejprekonealudi/