Cena a registrácia


* SEMINÁR, vrátane večernej Talk-Show s Václavom Vydrom l 23. - 24.5.2015

Účastnícky poplatok, benefity 

 • Cena pri úhrade do 7.5.2015 (rozhoduje dátum prijatia sumy na účet organizátora, nie dátum úhrady z vašej strany): 80 EUR
 • Prvých desať účastníkov, s úhradou poplatku do termínu 7.5.2015, získa okrem nižšej ceny ďalší benefit, jednu z uvedených publikácií v programe seminára "Celostní ošetřování kopyt koní" zadarmo.
 • Cena pri úhrade od 8.5. do 18.5.2015: 100 EUR    

Účastnícky poplatok zahŕňa: 

* Talk-Show - neformálny večer s Václavom Vydrom l 23.5.2015

Ak máte záujem len o osobné stretnutie s Václavom Vydrom, v príjemnej atmosfére a pri čaši dobrého vínka. 

Účastnícky poplatok: 30 EUR

Účastnícky poplatok zahŕňa: 

 • honorár hosťa, 
 • občerstvenie (drobné pochutiny, teplé a studené nealko nápoje),
 • víno,
 • organizačné zabezpečenie a služby.

Účastnícke poplatky v oboch prípadoch nezahŕňajú:

 • publikácie (viď. program) - doporučujeme si ich objednať vopred (výber, alebo všetky) a uhradiť spolu s účastníckym poplatkom, následne ich obdržíte priamo na seminári, resp. Talk-Show. Limitovaný počet publikácií plánujeme predávať aj na seminári a Talk-Show, negarantujeme však, že ich bude dostatok pre všetkých záujemcov, 
 • ubytovanie - je možné si objednať a zabezpečiť priamo, v mieste konania seminára, kapacita je však limitovaná, preto doporučujeme objednať si ubytovanie čo najskôr, Penzión C´est la vie..., kontakt: +421 2 64 28 23 82
 • obed, 24.5./nedeľa - je možné si po ukončení seminára objednať a uhradiť priamo na mieste, Reštaurácia C´est la vie...
 • ustajnenie koní - je možné si dohodnúť priamo, v mieste konania seminára, (viď. Ustajnenie), kontaktná osoba: Denisa Plašeková, mobil: +421 901 715 755 

Registrácia 
Prosíme, ak máte záujem sa zúčastniť:

1. seminára, t.j. vrátane Talk-Show s Václavom Vydrom, prípadne si tiež objednať niektorú z uvedených publikácií v programe, registrujte sa cez on-line formulár Seminár: Záväzná prihláška/Objednávka, ktorú nájdete na tejto stránke, viď. dole. 

2. len večernej Talk-Show s Václavom Vydrom, prípadne si tiež objednať niektorú z uvedených publikácií v programe, registrujte sa cez on-line formulár Talk-Show: Záväzná prihláška/Objednávka, ktorú tiež nájdete na tejto stránke, viď. dole.   

Obchodné, platobné a storno podmienky

Termín uzávierky prihlášok/objednávok a uhradenia príslušného poplatku na účet organizátora (rozhoduje deň pripísania sumy na účet organizátora): 18.05.2015                                                                   

V prípade zrušenia účasti na seminári po 18.5.2015, do dňa jeho realizácie, účtujeme storno poplatok vo výške 70% z ceny príslušného poplatku, objednané publikácie budú v takom prípade poslané poštou na uvedenú adresu v záväznej prihláške/objednávke.

Organizátor si vyhradzuje právo uzavrieť príjem záväzných prihlášok/objednávok pri naplnení maximálneho počtu účastníkov, aj pred oficiálnym termínom uzávierky.

Na základe záväznej prihlášky/objednávky a úhrady príslušného poplatku bude účastníkovi vystavená riadna faktúra, daňový doklad.

Občianske združenie NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z. nie je platcom DPH.

Všetky nedefinované oblasti sa riadia podľa Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike.

Údaje pre úhradu príslušného účastníckeho poplatku:

 • Tatra banka, a.s., číslo účtu: 294 600 3172/1100 
 • IBAN: SK7811000000002946003172 l SWIFT: TATR SK BX
 • Variabilný symbol: 23240515
 • Konštantný symbol: 0308 

*Do správy pre príjemcu, uveďte, prosíme, vaše meno a priezvisko, alebo názov firmy, pokiaľ sa registrujete ako právnická osoba (firma). 

Seminár: Záväzná prihláška / Objednávka

Vyplňte, prosíme, nižšie uvedené údaje:

Talk-Show: Záväzná prihláška / Objednávka

Vyplňte, prosíme, nižšie uvedené údaje: