Skanzen Pribylina

Začiatkom augusta sa na nás obrátilo viac ľudí s prosbou o pomoc pre hucula a oslicu zo zooexpozície v skanzene Pribylina, ktorý patrí pod Liptovské múzeum. Viacerí návštevníci si všimli ich neutešený stav kopýt, najmä oslice, viď. foto nižšie. Obrátila som sa preto priamo na pána riaditeľa Liptovského múzea, Mgr. Martina Krupu, aby to riešil. Onedlho, 12.8.2015, som dostala jeho odpoveď, podporenú správou ošetrujúceho veterinárneho lekára. Ďakujem, že sa k tomu postavil takto seriózne. 

"Vážená pani Ing. Kmeťová,
na základe Vášho podnetu sme dali prešetriť situáciu v stave chovu koňa a oslice s nasledujúcim vyjadrením ošetrujúceho veterinárneho lekára, ktorý Vám zasielame v prílohe e-mailu. Podľa tohto jeho posudku sú zvieratá v stave odpovedajúcom svojmu veku a zdravotnému stavu. Samozrejme aj nám záleží na všetkých nami chovaných zvieratách, pričom aj naďalej budú pod dohľadom veterinárnych lekárov a urobíme všetko preto, aby sa kvalita ich života čo najviac zlepšila. 
Ďakujem za Váš podnet a záujem o Liptovské múzeum v Ružomberku.
S pozdravom
Mgr. Martin Krupa, riaditeľ Liptovského múzea v Ružomberku"

Priložená správa ošetrujúceho veterinárneho lekára MVDr. Štefana Valášeka: Veterinárna správa_posúdenie stavu.pdf (38,7 kB)

Poslala som tiež fotky a informácie skúsenému kopytárovi na posúdenie a v podstate potvrdil to, čo je uvedené vyššie. Výrazne sa už tento stav zmeniť nedá.