Seminár: Starostlivosť o konský chrup a kôň ako geriatrický pacient