SAOZ

Úprimné poďakovanie patrí občianskemu združeniu Slovenská aliancia ochrancov zvierat (SAOZ), ktorá nás podporuje vo viacerých oblastiach. 

Finančná podpora.
Možnosť propagácie nášho o.z. na podujatiach organizovaných, resp.   spoluorganizovaných SAOZ ( S.O.S. pre zvieratká v Bratislave).
Iné. 

ĎAKUJEME! 


Web stránka: www.saoz.sk 
Facebook: Animal angels SAOZ: https://www.facebook.com/AnimalAngelsSaoz?fref=ts

Foto: SAOZ