Michal Merka

Miško Merka, ktorému už mnohí na Slovensku dali prívlastok "zaklínač koní" ma kontaktoval s ponukou, ktorá je pre našu činnosť nepostrádateľná - prevoz koní. Okrem technickej časti, t.j. samotného prevozu koní je v tomto prípade mimoriadnou pridanou hodnotou Miškova schopnosť naložiť koňa s citom. Pôjde o prevoz týraných, chorých, zanedbaných, zneužívaných koní, o to viac má pre nás jeho nezištná pomoc a ochota význam. Veľmi sa tomu tešíme a úprimne ĎAKUJEME! 

Miško sa venuje výcviku koní formou prirodzenej komunikácie a partnerstva. Bližšie informácie o jeho aktivitách a schopnostiach nájdete na jeho stránke 2M Výcvik s porozumením www.horsemanship-sk.sk 

Foto: archív M.M.