Program


1. deň l 23.5.2015 l SOBOTA

08:00 - 09:30 hod.            
Príchod a registrácia účastníkov.        
Ranné občerstvenie.

09:30 - 13:00 hod.             
I. blok | Prednášajúci: Hana Bubalová

 • Úvod do problematiky celostnej starostlivosti o kone.
  Welfare. Desatoro biologických a mentálnych potrieb koní - optimálne životné podmienky koní v ľudskom držaní za účelom dlhodobej využiteľnosti spokojného a vyrovnaného zvieraťa.
 • Zdravé kopytá. Čo znamená zdravé kopyto.
  Kone, ako ich poznáme doteraz – konské telo a jeho časti, aké denne vidíme na jazdiarňach, v stajniach, vo výbehoch, pri práci, rozbor toho, čo je na koňoch „zlé“.
 • Vplyvy pôsobiace na kopyto a jeho zdravie.
  Anatómia kopyta a fyziologické funkcie kopyta, vplyv kopýt na iné telesné orgány, štruktúry, a tým výkonnosť koňa.
 • Najčastejšie zdravotné problémy s príčinou v kopytách a ich prevencia.
  Najčastejšie choroby - postrach majiteľov koní, vplyv podkovania na kopytá a telo koňa, pozitíva a negatíva bosých a podkovaných kopýt pre koňa a človeka. 

*Súčasťou bloku bude 15 min. prestávka na občerstvenie.

13:00 - 14:00 hod. ........... Obed              

14:00 - 17:00 hod.
II. blok | Prednášajúci: Hana Bubalová
Pokračovanie témy z I. bloku.

 • Prechod koňa z boxu do režimu 24/7 a z podkov na boso.
  Ako sa pripraviť na zmenu režimu (manažmentu) koňa a človeka, ako pripraviť na tieto zmeny koňa, kedy nie je možné nechať koňa bez podkov.
 • Aktívne ustajnenie koní.
  Čo znamená pojem „aktívne ustajnenie“ koní, ako ho navrhnúť a zrealizovať vo vlastných podmienkach (praktická časť).

*Súčasťou bloku bude 15 min. prestávka na občerstvenie.

17:30 – 18:30 hod. .......... Večera

19:00 – 22:00 hod. | "TALK-SHOW" - EXKLUZÍVNY NEFORMÁLNY VEČER S VÁCLAVOM VYDROM

Moderovaná „Talk-Show“ a voľná diskusia pri pohári dobrého vínka s charizmatickým Vaškom!
Budete mať jedinečnú príležitosť spoznať Vaška osobne, dozvedieť sa viac o jeho filmových a divadelných úlohách, ale najmä o jeho výnimočnom vzťahu s koňmi, jazdení "navoľno", boji za ich lepší život, ale aj o jeho statku, Démonovi, Navarre, Nelly a Gustávovi, ťažení Generála Custera a ďalších témach, ktoré sú súčasťou jeho nevšedného života. 

Autogramiáda.
Počas večera, alebo nedeľného dopoludnia si môžete nechať venovať jeho knihu „Můj rok s koňmi“ , alebo ďalšie, dostupné na seminári. 


2. deň | 24.05.2015 | NEDEĽA

08:00 - 09:00  hod.           
Príchod účastníkov.       

Raňajky pre ubytovaných, resp. ranné občerstvenie pre príchodiacich. 

09:00 - 13:00 hod.              
Prednášajúci: Hana Bubalová | Václav Vydra

 • Praktické ukážky chovu koní v aktívnom ustajnení.
  Farma Zeusov | Farma Václava Vydru.
  Vzájomná diskusia. 
 • Konzultácie stavu kopýt koní účastníkov, odborné poradenstvo.
  Vlastné kone účastníkov seminára.

*Súčasťou bloku bude 15. min. prestávka na občerstvenie.

13:00 hod.                            
Ukončenie seminára. 
*Program si môžete stiahnuť aj tu: PROGRAM_Seminar_Zdrave kone, zdrave kopyta_23.-24.05.2015.pdf (430,9 kB)

PUBLIKÁCIE 
Na seminári bude možné si kúpiť aj tieto publikácie k danej téme, niektoré sú už v maloobchodnej sieti vypredané! 

Můj rok s koňmi“ l autor Václav Vydra l pevná väzba l Vydavateľstvo Růže
Viac ako 100 stranové nové, rozšírené vydanie, v českom a anglickom jazyku, popisuje osobné zážitky a prácu Vaška s koňmi. Text je bohato doplnený jeho súkromným obrazovým archívom. Krásne okamihy zo života koní a Vaška zachytil fotograf Dalibor Gregor. Kniha je pastvou pre dušu a oči. Každý, kto chce nahliadnuť do života českého "zaklínača koní", jeho práce s koňmi, má jedinečnú príležitosť získať nielen úžasnú knihu, ale vďaka osobnému stretnutiu aj podpis a venovanie jej autora.
Cena: 18,- EUR 
 

"Celostní ošetřování kopyt koní" l autorka MVDr. Hiltrud Strasser l Vydavateľstvo Růže
Útla veľkosťou, bohatá obsahom. Tak možno nazvať túto viac ako 100 stranovú publikáciu, ktorej obsah je založený na vyše 30tich rokoch výskumu a veterinárnej praxe autorky. Autorka, svetovo uznávaná nemecká propagátorka prirodzených podmienok chovu koní popisuje chov koní a ich využitie vo všetkých súvislostiach, vychádzajúcich zo základných fyzických i mentálnych potrieb koní. Dôraz sa kladie na kopytá, ich úpravu, liečenie najčastejších chorôb spojených s kopytami a pohybovým aparátom koní, dotýka sa aj problémov spojených s imunitnou sústavou, jednotlivými orgánmi a látkovou výmenou. Text dopĺňa množstvo kreslených obrázkov, schém a fotografií.
Cena: 12,- EUR  
 

"Podkování", s podtitulom "Je toto zlo opravdu nutné?" l autorka MVDr. Hiltrud Strasser l Vydavateľstvo Růže
145 stranová publikácia sa venuje jednej z najkontroverznejších tém súčasnosti - podkovaniu kopýt. Poskytuje podrobný prehľad histórie a dôvodov podkovania, detailne sa venuje popise kopyta a jeho funkciám, mechanizmu kopyta, súvislostiam, spojeným s podkovami a ich vplyvom na kopytá a zdravie koní, problémom vyskytujúcim sa u podkovaných koní, alternatívam ochrany kopýt koní, ale aj výhodám podkovania, resp. okolnostiam, za akých je vhodné kone podkovať. Publikácia tak v komplexnom ponímaní poskytuje fakty, ktoré by mal vedieť každý majiteľ koňa. Texty sú doplnené kreslenými obrázkami a fotografiami.  
Cena: 12,- EUR
 

"Schvácení kopyt Laminitis" l autorka MVDr. Hiltrud Strasser l Vydavateľstvo Růže
Publikácia sa na 82 stranách podrobne venuje jednej z najobávanejších chorôb koní - laminitíde, ktorá je častou príčinou utratenia koní. Ani dnes nevedia odborníci s úplnou istotou povedať, čo presne spôsobuje túto zákernú chorobu. Publikácia popisuje, čo sa pod pojmom laminitída rozumie, aké dopady má na celkový organizmus koní, vyvracia mýty a omyly s touto chorobou spojené, vysvetľuje jej priebeh a rozvoj od akútneho, po chronický stav, uvádza možné príčiny a prevenciu, opatrenia na jej včasné rozpoznanie a možností liečby. Publikácia je už síce odbornejším medicínskym výkladom, ale nie natoľko, aby sa nemohla stať trvalou súčasťou knižnice každého majiteľa koňa, ktorý má záujem o tejto chorobe vedieť čo najviac, a tým predchádzať jej výskytu u svojich koní. Texty sú doplnené kreslenými obrázkami a fotografiami. 
Cena: 12,- EUR

Účasťou na seminári a kúpou publikácie urobíte radosť sebe i nám - podporíte tým týrané, zanedbané a zneužívané kone. Zo srdca vám ďakujeme!