Prednášajúca

Hana Zeus Bubalová  
Často ju volajú aj Zeusová, podľa jej životnej konskej lásky menom "Zeus". Podľa svojho valacha nazvala aj farmu Zeusov, kde sebe i koňom vytvorila nádherný domov, ktorý plne rešpektuje predovšetkým požiadavky koní na ich spokojný a zdravý život. 

Hankin životný príbeh je viac ako zaujímavý. Kvôli koňom opustila Prahu. Predala tam byt, aby si kúpila svoj malý, vysnený ráj v malej dedinke neďaleko Berouna. Pohodlný mestský život vymenila za prekrásny kus prírody so zurčiacim potôčikom a rozsiahlymi pozemkami, ktoré slúžia výlučne koňom. Napriek zdravotným problémom, ktoré ju stáli veľa síl a energie, zasvätila svoj život koňom, a s tým súvisiacej drine. 

Je aktívna v organizovaní rôznych zaujímavých podujatí pre dospelých i deti, v poradenstve súvisiacom s chovom koní, často publikuje v odborných časopisoch, najmä v časopise "Jezdectví", najčítanejšom časopise pre jazdcov, chovateľov, ale i milovníkov koní v Českej republike. 

Na facebooku vedie rozsiahlu skupinu, kde vytvára vždy veľmi zaujímavé témy, v rámci ktorých si môžu všetci nájsť veľa užitočných informácií, poradiť sa s ostatnými, alebo len vyjadriť svoj názor. O mimoriadnej obľúbenosti tejto skupiny svedčí fakt, že je v nej už viac ako 1000 členov a ich počet neustále rastie. 

Ak by ste tiež chceli absolvovať napr. skvelú dovolenku spolu so svojim koňom u Hanky, má pre vás i vášho koňa dvere otvorené. 

Hanka sa vďaka neustálemu vzdelávaniu, chovu koní aktívnym spôsobom a realizácii korektúr kopýt v praxi, stala erudovanou v danej oblasti. Seminár vám preto pod jej vedením prinesie množstvo skvelých praktických rád a cenných informácií pre lepšie poznanie vášho koňa a jeho potrieb, pričom je úplne jedno, na aké účely ho využívate. 

Viac informácií o farme Zeusov nájdete na www.zeusov.cz
Foto: archív H.B.