Poradí: Venya Kršňa - "Správna výživa a zdravie koní"

Na facebooku ju nájdete pod menom Venya Kršňa, ale jej "pravé" meno je Veronika Bonebbakerová. Veronika je človek, ktorý svoj život zasvätil prírode, zvieratám a najmä koňom. Špecializuje sa na výživu koní a kopytá, teda dve najpodstatnejšie oblasti v živote koňa. Venuje sa výrobe vlastných minerálnych doplnkov pre kone, najmä s účinkami na kopytá. Je v spojení s poprednými odborníkmi na výživu koní v USA. Okrem toho, vďaka špecializovanému prístroju, zabezpečuje na Slovensku posudzovanie výživovej kvality sena, ktoré tvorí objemový základ dennej kŕmnej dávky väčšiny koní. 

So svojim manželom žije vo Zvolene, v lone prekrásnej prírody a zvierat, samozrejme koní, ale i somárikov. Venya sa tiež aktívne zapája do záchrany koní a nie je jej ľahostajný osud tých koní, ktoré si v živote prešli peklom. Aj preto sa zapojila do spolupráce s nami, z čoho máme veľkú radosť! 

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o správnej výžive vašich koní, alebo poradiť ohľadne kopýt - bosého trimu, kontaktujte Venyu. Nájdete ju na fc profile: https://www.facebook.com/venya.krsna?fref=ts, alebo na jej web stránke: www.yourhorse.eu/sk/

Foto: archív V.B. a L.K.