Pomoc pre kone v núdzi

Za názvom "Pomoc pre kone v núdzi" je Michaela Dvorovenková, ktorá zachraňuje kone už niekoľko rokov. Vo svojom areáli pri Banskej Bystrici má k dispozícii zázemie pre, aktuálne 30 koní, na asi 100 ha pasienkov. Boxové a voľné ustajnenie, prístrešky, pastviny, ale najmä odborná starostlivosť a láska ku koňom i psom, ktoré u nej našli tiež svoj skvelý trvalý domov, vytvára ideálne zázemie pre záchranu koní. Michaela v súčasnosti študuje už tretiu vysokú školu - veterinu v Košiciach. Je preto obdivuhodné, koľko energie a času venuje koňom i psom, ktoré ju potrebujú. 

Michaela bola medzi prvými, kto zareagoval na výzvu zapojenia sa do projektu CZSTK. Je pre tento projekt mimoriadne dôležitá, kedže má kapacity i ochotu prijať kone v rôznom stave. Samozrejme, kapacita a zázemie bez príslušného veterinárneho zabezpečenia nestačia. Preto je našim cieľom generovať finančné a materiálne prostriedky, aby sme mohli pomôcť tam, kde máme adekvátne zázemie, aké vie Michaela poskytnúť, a tým veľmi účinne pomôcť.  

Okrem záchrany koní v núdzi sa Michaela venuje výuke jazdenia ako trénerka a tiež "oprave problémových" koní. Ako sama hovorí: "Práve takých koní u mňa končí najviac a práve takým koňom najradšej pomáham. Urobiť z nedôverčivého agresora vyrovnaného, spokojného koníka, ktorý zase sám vyhľadáva ľudskú spoločnosť. Jednoducho, aby taký koník neskončil len pre chyby ľudí zle". 

U Michaely si môžete tiež "ustajniť" svojho miláčika za dohodnutú sumu. Svojmu koňovi tak doprajete podmienky, ktoré mu môžu v mnohých nájomných boxových stajniach jeho druhovia len závidieť. 

Oficiálny fc profil: https://www.facebook.com/pomocprekonevnudzi/?fref=ts Michaelu nájdete aj na facebooku:
https://www.facebook.com/michaela.dvorovenkova

U Michaely boli v dočasnej opatere naše dva zachránené kone Pia a Arlequin, ktorým sme hradili všetky náklady na ustajnenie, veterinárne služby, zdravotnícky materiál (prebaly chorého kopyta), krmivo, výživové doplnky, služby kopytára tak, aby mali oba kone všetko, čo potrebovali. Michaela a jej tím poskytol potrebnú starosltivosť a veľa lásky. 

Foto: archív Michaela Dvorovenková