Obsah a časový harmonogram

 

1. DEŇ I SOBOTA - prednáška a praktická časť    

do 10:00 hod. príchod a ubytovanie
 
10:00 - 12:30 hod. 
Kone a ich život s ľuďmi

Etológia koní, ich prirodzené potreby verzus svet ľudí.
Máme kone doma I. časť.
Manažment chovu koní v domácich podmienkach, či rodinných nájomných stajniach.

12:30 - 13:30 hod.
Obed 
Presun autami do reštaurácie. 

13:30 - 18:00 hod.
Máme kone doma II. časť
Manažment chovu koní v domácich podmienkach, či rodinných nájomných stajniach.
Presun do záchranného centra - praktická časť. 

Poradenstvo a konzultácie.
Vaše problémy a otázky. 

*Občerstvenie bude k dispozícií 3x/deň v čase prestávok podľa vzájomnej dohody 
 

2. DEŇ I NEDEĽA - zážitkový tréning s koňmi 

09:00 - 12:30 hod. 
Keď Vám kôň nastaví zrkadlo.
Sebapoznávanie vďaka koňom, podľa medzinárodnej metodiky HAE (www.haeknowhorse.sk). 
Nahrávanie cvičení na video a spätná väzba. 

12:30 - 13:30 hod.
Obed 
Presun autami do reštaurácie. 

13:30 - 17:00 hod.
Kôň, ktorý dôveruje človeku.
Skutočný horsemanship – práca s koňmi na princípe prirodzenej komunikácie a partnerstva.
Nahrávanie cvičení na video a spätná väzba. 

*Občerstvenie bude k dispozícií 3x/deň v čase prestávok podľa vzájomnej dohody