MVDr. Michaela Karamanová

Našim ďalším vetom, ktorý nám ponúkol pomoc je tentoraz žena, Michaela Karamanová, priamo z Kliniky koní, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je úžasné, že máme pomoc aj na východe Slovenska. Michaela je veterinárka, pre ktorú je toto povolanie tiež poslaním, nie prácou. Svedčí o tom jej vlastné nasadenie pri záchrane týraných koní, obetavosť a oddanosť koňom, o ktoré sa tiež doma osobne stará. 

Michaela mi zatiaľ svoju fotku neposlala. Poslala niečo iné, čo o jej vzťahu ku koňom a charaktere povie najviac. Príbeh kobylky, ktorú objavila na jednom zo svojich vet výjazdov v teréne. Krásna, jemná kobylka, silne podvýživená, žrebná, s namotaným drôtom na zadnej pravej nohe, ktorý jej spôsobil veľkú ranu a bolesť. 

Kobylke dávali, vzhľadom na jej žalostný stav, šancu na prežitie 50:50. Vďaka nasadeniu a starostlivosti sa však podarilo zachrániť a zmeniť život ďalšej dušičke. A nielen jej, ale aj jej žriebätku, ktoré napriek všetkému príkoriu, ktoré si musela vytrpieť, vynosila a zdravé porodila. Rozdiel v tom, keď sa kôň od pôvodného majiteľa ocitne v rukách človeka so srdcom na pravom mieste, môžete posúdiť sami:)

Nesmierne sa tešíme, že takého človeka, akým Michaela je, zaujal náš projekt celonárodnej záchrannej siete a stala sa jeho súčasťou. ĎAKUJEME!