MVDr. Jaroslav Želonka

Pán doktor Želonka je našim tretím anjelom. Držal ochrannú ruku nad našimi dvoma koňmi,  Piou  a Arlequinom, ktoré sme mali v dočasnej opatere u Michaely Dvorovenkovej v Banskej Bystrici. Okrem našich koní, pomáha priamo Miške s jej početným stádom, cca 20 koní, ktoré zachránila, a tak mal a stále má pán doktor o "zábavu" postarané. Tešíme sa, že je v našom tíme a pomáha spolu s nami vracať koňom nielen zdravie, ale najmä vieru, že nie všetci ľudia, s ktorými sa stretli, sú bezcitné tvory. A dáva tiež nádej nám, ktorí sa snažíme aj vďaka nemu nepodliehať smútku a bezmocnosti, keď sú kone v hroznom stave. 
ĎAKUJEME pán doktor!

https://www.veterinarpoprad.sk/