Farma Jablonka

Farma Moniky Kiššovej Ondrovičovej v Jablonke na Myjave, nám podobne ako Miško Merka, ustajnila našu Dámu. Na krásnych pastvinách si užíva už len skvelý život.

Nielenže nám Monika vyšla v ústrety s cenou, ale príkladne sa o Dámu stará a tak máme istotu, že sme tejto krásnej bielej kobylke naozaj spoločne zmenili život:) Dáme sa v Jablonke darí, je spokojná a vyzerá výborne. 

ĎAKUJEME zo srdca! 
Foto: archív Monika Kiššová-Ondrovičová