Monika, Majka, Henrieta - naše "dornovky"

Jednou z veľmi prospešnej zdravotnej pomoci koňom je čoraz viac žiadaná Dornova metóda, ktorá dokáže koňom výrazne pomôcť. Našimi podporovateľkami - poskytovateľkami Dornovej metódy (bez nároku na honorár) pre zachránené kone sa stali tri dobré duše: Monika Kozová, DoTh, Ing. Mária Zámečníková, PhD., DoTh, Mgr. Henrieta Végešiová, DoTh. Všetky tri skvelé dámy sú doporučené terapeutky, preverené priamo zakladateľkou Dornovej metódy pre zvieratá Andreou Dunovou. 

Čo je Dornova metóda? 

Dornova metóda - DM je jemná manuálna metóda, ktorá za pomoci dynamiky svalového aparátu vracia kĺby a stavce do fyziologickej polohy. Toto sa deje voľným a prirodzeným pohybom za aktívnej účasti pacienta/koňa. DM je jednoduchá, efektívna a rýchla možnosť, ako dať organizmus do rovnováhy. Je však potrebné si uvedomiť, že organizmus potrebuje čas, aby sa vyrovnal s novým stavom a naučil sa opäť správne pracovať. Je preto potrebná trpezlivosť a nie je správne očakávať zázraky na počkanie a hlavne je potrebné dodržiavať odporúčania terapeuta. 

DM je metóda, ktorá funguje len pri dodržaní metodiky, t.j. presne po sebe nasledujúcich úkonov, pretože všetko má svoju postupnosť a všetko so všetkým súvisí. Vždy je potrebná spolupráca s veterinárom, kvôli vylúčeniu ochorení, pri ktorých sa DM nesmie použiť.

Kontraindikácie (kedy DM NEPOUŽÍVAME):

1. Vysoká teplota – môže ísť o závažné ochorenie
2. Zlomeniny kostí – po úrazoch kôň patrí v prvej rade do rúk veterinára
3. Porušená koža – otvorené rany, vredy
4. Nervové poruchy
5. Akútne zápalové stavy
6. Akútny reumatický stav
7. Pomliaždeniny a narušenie svalu
8. Kalcifikácia mäkkých tkanív
9. Gravidita
10. Akútne vírusové ochorenia
11. Infekčné ochorenia
12. Rakovina 

Kedy je vhodné DM použiť:

1. Prevencia u športových, pracovných a rekreačných koní
2. Ak veterinár povie „nič tam nie je“ a kôň má napriek tomu problém s pohybom
3. 4-5 dní po úraze, ak sa vylúčia kontraindikácie (hlavne zlomeniny, pomliaždeniny)
4. Pravidelná „údržba“ pohybového aparátu koňa 

Spracovala: Mária Zámečníková, zdroj: www.dornovametoda-zvirata.cz