Miláčikovo TV JOJ

V auguste minulého roku bola u nás vzácna a milá návšteva, štáb novej relácie Miláčikovo TV JOJ. Reportáž o nás nájdete v archíve z 9.2.2019. https://videoportal.joj.sk/milacikovo/epizoda/61935-milacikovo?fbclid=IwAR3815bfjdSSjBx9aKEVNDFV-cA3cfNM4SQIe7V1q3gXy4y06u3DjGunkxA