Michal Merka

Michal je človek, ktorý si prešiel rôznymi fázami práce s koňmi, aby dospel do štádia poznania a skúseností, s ktorými sa už môže podeliť s ostatnými, ktorí vnímajú kone ako partnerov, priateľov. Cestou horsemanshipu, citlivým a empatickým prístupom ku koňom tak vytvára lepšie podmienky pre kone aj ich ľudí. Tiež sa stal našou spriaznenou dušou v záchrane koní. Viac o Miškovi nájdete na jeho webe https://www.horsemanship-sk.sk/