OZ Zvieratá v núdzi

Našim partnerom, s ktorým spolupracujeme najaktívnejšie je OZ Zvieratá v núdzi, kde okrem koní pomáhajú snáď všetkým druhom zvierat, vrátane exotických.  

Naša spolupráca začala, keď sme pre OZ zorganizovali finančnú zbierku na úhradu veterinárnych nákladov pre malinkú poníčky Lilinku, ktorá okrem lordózy, trpela množstvom dalších ochorení, vrátane cushingu. Odvtedy tam prijali už dočasne dva kone, natrvalo tri kone z prípadov týrania a zanedbania, ktoré sme riešili. 

Seriózny prístup, dôvera, oddanosť a rovnaký zápal pre pomoc zvieratám je to, čo nás s Jankou Paulíkovou, zakladateľkou a predsedníčkou OZ spája, preto je naša úzka spolupráca vždy úspešná.
Zo srdca ďakujeme!


Viac o OZ a jeho aktivitách nájdete tu: https://www.facebook.com/OZ-Zvierat%C3%A1-v-n%C3%BAdzi-2005779419698605/

Foto: archív OZ