Jaroslav Kmeť

Milovaný manžel, hlavný sponzor, bez ktorého by nebolo možné založiť o.z. a venovať sa záchrane koní:) 
Jarino sa venuje behu, poctivo a profesionálne. Je to človek s veľkým srdcom a zmyslom pre humor, ktorý mi pomáha v tých najťažších chvíľach. Život s ním je jedno veľké šťastie. Má veľmi rád všetky zvieratá, pred koňmi má však rešpekt a najradšej ich vidí voľných a slobodných. Aj z tohto dôvodu, ako hovorí, si na koňa nesadne:)

Foto: Jarino a Cooper na jednej z našich podvečerných letných prechádzok, archív o.z.