HAE KNOW-HORSE

Všetkým, ktorí majú záujem podporiť našu činnosť ponúkame novinku v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja, tréningy s asistenciou koní (Horse Assisted Education). Od 15. januára tak môžete vy, alebo vaša firma získať novú skúsenosť, zažiť spolu s koňmi iný pohľad na seba samých, na váš tím a zároveň pomôcť.
Časť finančných prostriedkov za tréning, prípadne váš osobný príspevok budú venované nášmu združeniu, t.j. konkrétnej pomoci koňom.
Viac informácií na www.haeknowhorse.sk