Hľadá sa Ambasádor projektu CZSTK

P.P.P. Projekt "Celonárodná záchranná sieť pre týrané kone" (CZSTK) je systémovým projektom, rieši danú problematiku komplexne a dlhodobo, t.j. trvalo udržateľne. Je postavený na troch základných pilieroch: legislatíve, financovaní a subjektoch - zariadeniach, kde nájdu týrané kone bezpečné trvalé, alebo dočasné útočisko. Svojim charakterom je unikátny, originálny, rozsiahly, s množstvom synergických efektov, s prepojením na vzdelávanie majiteľov, chovateľov koní, ako aj študentov stredných a vysokých škôl príslušných odborov, ktorým umožní prepojiť teóriu s praxou. 

Aby bol taký náročný projekt úspešný, potrebuje zapojenie a podporu množstva ľudí, ale tiež svojho patróna, lepšie povedané "Ambasádora", ktorý sa bude schopný a ochotný stotožniť s poslaním a zameraním projektu CZSTK, a vôbec s filozofiou boja proti utrpeniu zvierat, v tomto prípade najmä koní a ich príbuzných druhov.  

Ambasádor by mal byť človek dostatočne známy, obľúbený, so skvelým vzťahom ku koňom, o ktorom je všeobecne známe, že ku koňom má partnerský vzťah, miluje kone, robia ho šťastným. Mala by to byť zároveň dostatočne aktívna, dynamická a dôveryhodná osoba, s možnosťami, ktoré nám všetkým, zapojeným v záchrannej sieti, pomôžu s fundrisingom a PR projektu. Od Ambasádora sa očakáva dostatok zaujímavých kontaktov, možností otvoriť tie správne dvere, ale aj jeho nezištná osobná účasť na rôznych plánovaných aktivitách, ktoré bude naše združenie organizovať v prospech CZSTK, teda nás všetkých zapojených v sieti.   

Ambasádor bude spolu s projektom mediálne známou tvárou, preto ak svoje meno s projektom a jeho filozofiou spojí, bude si musieť byť vedomý toho, že reprezentuje niečo, čomu bude nútený prispôsobiť svoje konanie vo vzťahu k zvieratám, koňom. 

Ambasádor bude teda reprezentovať projekt, kone a nás. V tejto súvislosti vás prosím o pomoc s hľadaním tej správnej osoby. Budem vám veľmi vďačná a potešená za vaše návrhy, tipy. Je jedno, či to bude žena, alebo muž. Dôležité je, ako naplní vyššie uvedené charakteristiky. Určitý tip už mám, som zvedavá, či sa zhodneme:) 

Vaše tipy môžete posielať na e-mail: lenka@nadejprekone.sk, ideálne do 31. augusta 2015. 

Ďakujem vám a želám si spolu s vami, aby sme vybrali naozaj dobre a vybraná osoba túto významnú pozíciu následne akceptovala.