Frédéric Pignon

Famózne prepojenie medzi človekom a koňom. Viac na www.pignon-delgado.com