Finančne prispeli

Ďakujeme všetkým, ktorý nám jednorázovo, alebo pravidelne prispievate na záchranu koní. 

  • Ing. Ingid Cicáková (pravidelná mesačná prispievateľka)
  • Eva Hritzová, Prešov 
  • Ing. Alena Marchalin, Nitra (pravidelná mesačná prispievateľka)
  • Ing. Silvia Csomorová, Bratislava 
  • Ing. Ján Kromka, Dunajská Lužná 
  • Martin Turoň, Dunajská Streda
  • Blanka Erszeková, Lehnice - Kolónia 
  • Petra Lacková, Pezinok (pravidelná mesačná prispievateľka) 
  • Ľudmila Bachnová 
  • doplníme aj ďalších