Dornovanie v Macove

Na základe ponuky Moniky Kozovej sme nadviazali spoluprácu s tromi doporučenými terapeutkami Dornovej metódy. Všetky tri nám pomáhajú pomáhať zachráneným koňom. Prvé dornovanie sa uskutočnilo 26. augusta u nás v Macove. Podľa atmosféry, ktorá u nás vládla si to užili všetci, ľudia i kone. Posúďte sami. ĎAKUJEME dievčatá!