Diana Polomská

Nedávno nám do cesty, hoci vďaka smutnej udalosti, prišiel skutočný anjel v podobe pani Diany Polomskej. Okrem toho, že pomáha psom, začala pomáhať aj nám. Stala sa našou aktívnou podporovateľkou a tak sme vďaka nej získali množstvo vecí pre naše zachránené kone, rovnako ako pre kone u partnerov v záchrannej sieti. Sme nesmierne radi, že nám táto úžasná dáma dôveruje a pomáha. ĎAKUJEME so srdca!