Joey_03

Ak ste sa rozhodli finančne podporiť Joeyho, môžete tak urobiť zaslaním ľubovoľného príspevku na nižšie uvedený účet. 
If you made a decision to support Joey, you can do it by sending any financial contribution to the account number posted below.

Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Číslo účtu: 294 600 3172/1100
Variabilný symbol: 032014
Do správy pre príjemcu, uveďte, prosíme: Joey_03

FOREIGNERS
IBAN SK7811000000002946003172
BIC (SWIFT) TATR SK BX
Variable symbol: 032014
In the message to the recipient, please, give: Joey_03

Tu vás budeme informovať ako boli vaše finančné prostriedky, určené Joeymu, využité. 
Here you can find an information about how your money were spent for Joey.