Farma Kuchyňa

Mimoriadne cenným prírastkom do našej záchrannej siete je ponuka Michala Merku, známeho a rešpektovaného "zaklínača" koní z Farma Kuchyňa zo Záhoria. 

Miško je koniarskej verejnosti známy vďaka svojim aktivitám v oblasti Horsemanshipu a jeho "Horsemanship Academy" 
https://www.facebook.com/Horsemanship.2M/

Najprv nám ponúkol len prepravu koní a jeho špecialitu - nakladanie koní. Pri našej prvej spoločnej akcii, záchrane Al Abjara sa však ukázalo, že Miško má naozaj srdce bijúce pre kone, a tak k preprave pribudla aj ponuka ustajnenia a starostlivosti pre Al Abjara, neskôr aj pre Dámu, ktorá tu pobudla niekoľko mesiacov, kým sme ju po zrelej úvahe s Miškom, presunuli na pre ňu vhodnejšie pastviny v Jablonke na Myjavu. 

ZO SRDCA ĎAKUJEME! 

Foto: archív Michal Merka