Kontakt

Ing. Lenka Kmeťová
Zakladateľka a predsedníčka občianskeho združenia 
Štatutárny zástupca o.z. 

NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z. 
Macov 69
930 32 Macov
Slovenská republika 


tel.: +421 903 246 693
e-mail: lenka@nadejprekone.sk 
fc l LinkedIn: Lenka Kmetova 
https://www.facebook.com/nadejprekonealudi

Banka: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 294 600 3172/1100
IBAN: SK7811000000002946003172
IČO: 42401640
DIČ: 2024183095
Registrácia o.z. vykonaná dňa 7.11.2014, číslo spisu MV SR: VVS/1-900/90-446 28
Naše o.z. je registrovaným prijímateľom 2% z daní. 

Kontaktujte nás