Kone a ľudia inak - Partnerstvo

Celý zmysel záchrany koní má oveľa širšie súvislosti, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Žijeme v dobe, kedy sú hodnoty väčšiny ľudí zamerané na materiálne statky, rozumovú stránku veci, život v strese, napätí, v pretvárke. Podstata fungovania koní je však úplne iná. Sú to mystické, citovo a emociálne orientované zvieratá, ktoré majú vo svojej podstate miliónmi rokov zakódované mierumilovné spolunažívanie, pohodu, trpezlivosť a pokoj. Preto spojenie s koňmi môže výrazne pomôcť aj ľuďom. 

K fyzickému a psychickému týraniu koní docháza buď:
 
 • vedome ľuďmi, ktorí majú znížený prach citlivosti, prejavujú sa agresívne, majetnícky a násilnícky aj v kontakte s ľuďmi, uplatňujú svoju silu a dominaciu s cieľom "zlomiť" koňa, lebo podľa nich je kôň len hlúpe zviera, ktoré musí poslúchať, v tomto prípade je jedno, či ide o primitívov bez vzdelania, sociopatov, psychopatov, alebo ľudí s vysokoškolským vzdelaním v roli chovateľa, jazdca, trénera, učiteľa v jazdeckej škole... 
 • nevedome ľuďmi, ktorí majú nedostatočné, alebo žiadne vedomosti a skúsenosti s chovom koní, alebo majú naučené, zaužívané konvenčné metódy, postupy práce s koňmi, či ide o pracovné, športové, alebo rekreačné kone, kde nerešpektujú ich prirodzené požiadavky na život a formu učenia, tí však majú šancu otvoriť svoju myseľ novým poznatkom, získať vedomosti o chove a rozšíriť svoje obzory v oblasti spolupráce s koňmi a vytvoriť tak partnerstvo na princípe vzájomného porozumenia, úcty, rešpektu a dôvery...
Žiaľ, obe skupiny majú ešte stále početnejšie zastúpenie, ako je tých, ktorí sa snažia o vnímanie koní ako citlivých, inteligentných bytostí, ktoré sú pod správnym vedením schopné dosahovať úžasné výsledky a prinášať nepopísateľnú radosť, a ktorí koňom vytvárajú zodpovedajúce zázemie, rešpektujúce ich prirodzené požiadavky na spokojný život z pohľadu koňa, nie človeka.  

Pre tých, ktorí majú seriózny záujem pochopiť psychológiu fungovania koní a ich prirodzené nároky na život, venovať im dostatok času, trpezlivosti a vytvoriť si s nimi iný vzťah, odporúčam prečítať si tieto knihy, ktoré sú dostupné prevažne v českom jazyku: 
 
 • Klaus Ferdinand Hempfling "Poselství koní", "Ne ty hledáš koně, kůň hledá tebe!", "Tanec s koňmi"
 • Linda Kohanov "TAO KONĚ" Cesta ženy k uzdravení a transformaci
 • Henry Blake "Jak mluvit s koňmi", "Jak myslí koně"
 • Chris Irwin "Jízda na vlne aneb co mé naučili koně", "Tanec s černým koněm"
 • Mark Rashid "Koně nikdy nelžou"
 • Sarah Widdicombeová "Přirodzený výcvik koní"
 • Helena Enenkelová "Otevíraní dveří do koňské duše - Somatopsychologie koní"
 • Monty Roberts "Muž, který naslouchá koním"
 • Rupert Isaacson "Léčba koněm - pouť otce za uzdravením syna" 
...ale je ich ďaleko viac, od ktorých je možné sa inšpirovať, získať nový pohľad na svet očami koní: Pat Parelli, John Lyons, Sam Powel, Ray Hunt, Tom Dorrance, Linda Tellington-Jones, Mary Wanless, Saly Swift, Peggy Cummings, ... a ďalší, blízko nás Václav Vydra, Honza Bláha, Radek Líbal, Olda Novák, Lukáš Tomšík, Michal Merka, Lenka Krbaťová ... 

Jedine skutočným pochopením konského sveta a dobre nastavenou a v praxi aj reálne uplatňovanou legislatívou v oblasti ochrany zvierat, a teda i koní bude možné predchádzať vedomému a nevedomému fyzickému a psychickému týraniu koní. Tým, ktorí nemajú mentálnu výbavu pochopiť tieto základy vo vzťahu s koňmi, nie sú schopní zabezpečiť koňom adekvátne podmienky pre život, kone do rúk nepatria! 

Inšpirácie

Michal Merka

Michal je človek, ktorý si prešiel rôznymi fázami práce s koňmi, aby dospel do štádia poznania a...
Celý článok

Mark Rashid

Mark Rashid a jeho učenie "pasívny líder" v publikácii "Koně nikdy nelžou" a jeho...
Celý článok

Monty Roberts

Americký "zaklínač" koní a jeho video, ktoré vás inšpiruje ako pochopiť problémového...
Celý článok