Seminár "Zdravé kone, zdravé kopytá" i 23. - 24.5.2015

Holistický, t.j. celostný prístup k starostlivosti o kone a úprave kopýt. 

Kone nám, ľuďom, už tisícročia slúžia a pomáhajú v najrôznejších oblastiach nášho života. Stali sa našimi neoceniteľnými pomocníkmi tam, kde nie je možné využiť stroje, liečia naše telo i dušu, podieľajú sa na športových úspechoch, robia nás šťastnými...

Čo za to poskytujeme koňom my? Žiaľ, podstatne menej ako by si tieto nádherné, mierumilovné a oddané bytosti zaslúžili. Stačí pritom tak málo. Pochopiť ich prirodzené potreby a pozrieť sa na ich chov a využitie „konskými“ očami.
Foto: archív H.B. 

O SEMINÁRI
Seminár vás uvedie do sveta holistickej, t.j. celostnej starostlivosti o kone, kde je konské telo, vnímané ako jeden celok s priamou náväznosťou na spôsob jazdenia, typ ustajnenia, kvalitu povrchu výbehov, výživu, až po najvhodnejšiu úpravu kopýt koní s ohľadom na ich športové, pracovné, alebo  rekreačné využitie. Na seminári získate neoceniteľné odborné informácie, inšpiráciu a praktické rady, ktoré vám pomôžu:

  • lepšie vnímať svojho koňa a jeho potenciál pre požadované využitie,
  • nastaviť vhodnejšie podmienky chovu,
  • zabezpečiť korektnú úpravu kopýt, a tým fyzickú a psychickú pohodu svojho koňa. 

Budete mať zaujímavú príležitosť osobne spoznať dvoch úžasných ľudí, ktorí svoj život zasvätili koňom a vytvorili pre ne domov, rešpektujúci ich prirodzené požiadavky na život. Dozviete sa, čo skutočne znamená „aktívne ustajnenie“ a s tým súvisiaci manažment chovu koní. Okrem toho, môžete získať zaujímavé publikácie a svojou účasťou podporíte týrané, zanedbané a zneužívané kone.

KOMU JE SEMINÁR URČENÝ
Seminár je určený všetkým, ktorým na koňoch skutočne záleží. Chovateľom, majiteľom športových, pracovných, rekreačných koní, jazdcom, rovnako ako profesionálom, upravujúcim bosé kopytá, alebo kopytá s podkovami. Jednoducho všetkým, ktorí majú záujem otvoriť svoju myseľ a získať nové informácie, vedomosti, inšpirovať sa, vymeniť si skúsenosti, prekonzultovať svoje doterajšie postupy, uvedomiť si súvislosti. Účasť na seminári je možná bez, alebo s vlastným koňom.  

Viacerí z vás, záujemcov o seminár, sa pýtali takmer rovnaké otázky, preto ich tu zodpovedáme, aj pre ďalších: 

1. Bude to vysoko odborný seminár?
Nie. Seminár je nastavený tak, aby jeho obsahu porozumel bežný majiteľ, chovateľ, či vlastní jedného koňa, alebo celé stádo. Hanka, prednášajúca, má skutočne dar vysvetliť aj zložité témy jednoduchou, veľmi zrozumiteľnou formou. Bude používať veľa názorných príkladov, obrázkov, na základe ktorých si môžete porovnať svoj vlastný stav koňa, alebo areálu, v ktorom chováte kone, alebo si platíte nájom.  

2. Mám len jedného koňa, ktorého mám ustajneného v nájomnej stajni. Aký význam bude mať seminár pre mňa? 
Úplne rovnaký, ako napr. pre chovateľa 50 členného stáda. Je tiež jedno, či máte koňa doma na dvore, alebo v nájomnej stajni. Seminár vám poskytne informácie o prirodzených potrebách koňa, t.j. čo potrebuje kôň k spokojnému životu, vrátane toho, aby mal zdravé kopytá - nohy, ktoré sú pre koňa základ. Tí, ktorí sa starajú o kone sami, majú napr. 1-2 kone doma, sa môžu inšpirovať, čo všetko sa dá pre ich kone urobiť aj na malom pozemku preto, aby mali kone zabezpečený pestrý, 24-hodinový program. Tí, ktorí majú kone v nájomnej stajni sa môžu rovnako inšpirovať a poradiť majiteľom, ako zlepšiť podmienky pre kone. Ak to nebude možné (neochota, neschopnosť majiteľa areálu), na základe získaných informácií sa budete vedieť lepšie rozhodnúť kam koňa presuniete, aby ste mu zabezpečili vhodnejšie podmienky pre jeho duševnú a fyzickú pohodu a získali spokojného, vyrovnaného koňa, ochotného s vami spolupracovať. 

3. Pôjde o teroretický seminár, alebo tam budú aj praktické veci, ktoré môžem využiť aj doma, pre svoje 2 kone? 
Ako už naznačujeme v odpovedi vyššie, seminár je zameraný maximálne prakticky. Všetky informácie, uvádzané príklady, sú veci z dennodennej praxe. Spoločne si budete môcť prediskutovať, prekonzultovať vaše podmienky chovu, ustajnenia, stavu kopýt vášho koňa, a pod. Na základe príkladov aktívneho ustajnenia (Farma Zeusov, Farma Vaška Vydru) a informácií si budete sami priamo na seminári navrhovať vaše vlastné aktívne ustajnenie a spolu s Hankou a Vaškom premýšľať, ako čo usporiadať inak, čo dorobiť, čo naopak zrušiť, aby ste svojim koňom zlepšili ich život. Budete sa možno čudovať, ako málo stačí na veľkú pozitívnu zmenu pre kone. Možno vás tiež prekvapí, že si zbytočne komplikujete "život", lebo koňom vôbec netreba to, čo sa pre ne snažíte robiť, či športovým, pracovným, alebo rekreačným. Všetky tieto praktické rady vám môžu výrazne zjednodušiť pracnosť okolo koní a koňom zmeniť život k lepšiemu...atď. 

Seminár je ideálnym aj pre začínajúcich chovateľov koní, alebo tých, ktorí o chove koní uvažujú. Môžu tak hneď od začiatku pripraviť koňom vhodné podmienky. 

4. Cena za seminár je vysoká. 
S tým nemožno súhlasiť. Cena za 1,5 dňový seminár, s dvoma prednášajúcimi, sprievodným večerným programom, slušným cateringom, priestorom, kde sa seminár koná, atď. nezodpovedá bežným cenám za podobné podujatia, ktoré sa pohybujú od min. 100 EUR vyššie na deň. Práve preto, že je cena postavená najdostupnejšie, ako si môžeme vzhľadom na náklady dovoliť, je možné tento seminár realizovať pri minimálnom počte 20 účastníkov. Našou snahou je pripraviť pre vás seminár obsahovo i zážitkovo bohatý tak, aby ste odchádzali s vedomosťami, okamžite uplatniteľnými v praxi a v prospech vašich koní. A pomôcť koňom je našim hlavným cieľom. 

Takto obsahovo a prakticky nastavený seminár je na Slovensku realizovaný po prvý krát! Využite túto príležitosť! 

Atraktivitu seminára garantuje prednášajúca a vzácny hosť z Českej republiky

Hana Zeus Bubalová  
Certifikovaná ošetrovateľka kopýt podľa metódy Dr. Strasser, chovateľka koní a majiteľka aktívnej Farmy ZEUSOV | www.zeusov.cz

Václav Vydra  
Známy a obľúbený český herec, certifikovaný ošetrovateľ kopýt podľa metódy Dr. Strasser, chovateľ koní, spolumajiteľ aktívneho ustajnenia, spoluzakladateľ Institutu celostní péče o koně, o.p.s. | www.strasser-kopyta.cz

MIESTO KONANIA  
Seminár sa uskutoční na Ranči Ouzkých v Bratislave - Devínskej Novej Vsi. Ranč poskytuje komplexné zázemie pre realizáciu seminára (školiaca miestnosť, technické zabezpečenie, reštaurácia, ubytovanie, ustajnenie koní, parkovacie kapacity), a s tým súvisiace služby, jeho lokalizácia tiež jednoduchú a bezproblémovú dostupnosť pre účastníkov bez koní, ako aj s koňmi zo Slovenska i Českej republiky, najmä Moravy, autom po diaľnici, zjazd smer Bory Mall, alebo MHD č. 21 priamo z autobusovej stanice Mlynské Nivy na zastávku Bory - Rázcestie, č. 20 z Dúbravky pred bránu areálu. 

Bližšie informácie