Kone a ľudia

"Kone sú na svete preto, aby nás ľudí urobili šťastnými"
Klaus Ferdinand Hempfling

Našim poslaním a cieľom je pomôcť prioritne koňom, ale bez synergie s ľuďmi to nepôjde. Našimi aktivitami chceme ľudí vzdelávať a ukázať im, aké jedinečné kone sú. Naučiť ich, ako je možné s koňmi budovať partnerstvo, bez násilia, ako sa o ne postarať tak, aby boli rešpektované ich základné požiadavky na spokojný život, ukázať im schopnosti koní a ich blahodárny vplyv na ľudské telo a najmä dušu.  

Domestikáciou koní prevzali ľudia na seba  dôležitý záväzok - zodpovednosť za fyzické a psychické zdravie koní. Kone sú v rukách človeka odkázané na jeho starostlivosť. Človek vymedzil koňom ich životný priestor, nastavil režim a pravidlá fungovania. V mnohých prípadoch však také, ktoré sa vôbec nestotožňujú so skutočnými požiadavkami koní na život. 

Je na každom majiteľovi, aby si uvedomil súvislosti, ktoré sa ku koňom, ich chovu a starostlivosti viažu. Rešpektovanie základných "konských" požiadaviek následne znamená - spokojný, vyrovnaný kôň. A tam, kde vládne rešpekt a úcta k týmto, v jadre mierumilovným zvieratám sa darí na všetkých úrovniach ich využitia. Kone nám, ľuďom, vedia poskytnúť oveľa viac, ako si vôbec vieme predstaviť. 

Blahodárny vplyv koní na človeka je známy už tisícky rokov. Či ide o známu hipoterapiu, alebo v našich končinách menej známe vzdelávanie a osobný rozvoj s asistenciou koní, ktoré pomáha rozvíjať vodcovské schopnosti, tímovú spoluprácu, rozvíja motiváciu a kreativitu. Vo svete sa táto unikátna metodika pod názvom HAE (Horse Assisted Education) veľmi úspešne uplaňuje už vyše 20 rokov. Na Slovensku som uviedla HAE v roku 2012, viac na www.haeknowhorse.sk

Kone excelujú tiež ako terapeuti v oblastiach zvyšovania a uvedomovania si emocionálnej inteligencie, pri zvládaní vlastných pocitov agresivity, disociácie, konfliktných emócií, obáv, frustrácií, depresií, a pod., čo sa využíva predovšetkým pri práci v terapeutickom jazdení pre mentálne postihnutých, autistov, ľudí postihnutých vysokotraumatickým zážitkom (obete násilných trestných činov, prírodných katastrof, automobilových nehôd, drogovo závislí, a pod.). Rovnako sa kone pre tieto účely využívajú na špeciálne tréningy ľudí, ktorí pracujú s obeťami vyššie uvedených traumatických zážitkov (zdravotníci, policajti, hasiči a pod.).

V bezpečnom a podporujúcom prostredí tréningu si tak môžu profesionáli, spolu s koňmi precvičiť a osvojiť efektívnejšie spôsoby práce s traumatizovanými, agresívnymi, disociovanými ľuďmi. 

V tejto synergii kone - ľudia, majú práve týrané, zneužívané a zanedbané kone vyšší stupeň citlivosti, vnímavosti a empatie, preto sa môžu stať neoceniteľnými pomocníkmi odborníkov z oblasti psychológie a psychiatrie a pomáhať ľuďom (deti, mládež dospelí, seniori). Bolo by skvelé  pomôcť vytvoriť silné, citlivé a užitočné spojenie vzájomne prospešných aktivít vo svete dvoch rôznych druhov. 

Toto spojenie a realizácia aktivít bude zároveň jedným zo zdrojov, ktorými môžeme ďalej pomáhať a zabezpečiť chod NÁDEJE PRE KONE a ĽUDÍ a pomáhať koňom v rámci projektu "Celonárodnej záchrannej siete pre týrané kone".