Čo je týranie?

Prvé, čo má človek pred očami, keď sa povie týranie koní, sú obrázky na kosť a kožu vychudnutých koní živoriacich v katastrofálnych podmienkach, kone s viditeľnými zdravotnými problémami, ako napr. zanedbaná srsť s lysými miestami, ranami na tele, neúmerne prerastené kopytá, splstnatená hriva a chvost, krívajúce kone...

Týranie koní má však oveľa širšiu škálu, ktorá sa dokonca na prvý pohľad javí ako niečo normálne, prirodzené. Vyplýva to z toho, že ľudia, ktorí vlastnia kone, alebo s nimi pracujú často ignorujú, alebo nemajú ani základné vedomosti o tom, čo kone skutočne potrebujú pre spokojný psychický a fyzický život a plnohodnotné podávanie športových, či rekreačných výkonov.

Čo skutočne týranie je a čo určite nemožno ignorovať? 
 
 • dlhodobý nedostatok adekvátneho krmiva, nekvalitné krmivo (plesnivé, staré, zablatené, a pod), to všetko spôsobuje zažívacie problémy a môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, najčastejšie koliku, až smrť
 • nedostatok vody, najmä počas horúcich letných dní, alebo nekvalitná voda 
 • nemožnosť voľného a dostatočného pohybu, čo znamená, že kone sú chované len na úväzisku (pravidlá welfare EÚ to zakazujú), alebo v malom, uzavretom, často tmavom, zle vetranom priestore, kde mnohokrát stoja vo vlastných výkaloch, 24 hodín, prípadne sú len na krátky čas používané na prácu, alebo sú v nebezpečnom priestore (staré, polorozpadnuté budovy) voľné, ponechané napospas svojmu osudu, a pod. 
 • nadmerná fyzická práca, alebo neadekvátna veku, telesným a psychickým predpokladom koňa, napr. 2 ročný ťažný kôň, ktorý je využívaný na namáhavú prácu v lese, kone využívané v jazdeckej škole aj 6 a viac hodín denne, kone jazdené systémom cval a trysk, vyviazané poníky voziace deti na malom kruhu, cirkusové kone, turistické kone, na korých sedia nejazdci a kopú ich do brucha, ťahajú za zubadlo, a pod. 
 • fyzické násilie páchané na koňoch, napr. bitka rôznymi predmetmi, kopanie ostrohami, trhanie zubadlom www.youtube.com/watch?v=IXR_SW_soII, alebo nevhodné, ostré zubadlo, pomocné nástroje (prevlečky, šambóny, martingaly, atď.) v rukách neskúsených ľudí, alebo vyväzovanie "za trest", výstroj, ktorá koňovi nesedí a spôsobuje otlaky, odreniny, prípadne neúmerný dlhotrvajúci tlak, a pod. 
 • psychické týranie, napr. starý kôň ponechaný v stáde, kde je terčom týrania zo strany dominantných koní, kone žijúce v permanentnom strese vplyvom zaobchádzania (stajník alkoholik, tréner, jazdec), presunmi (preteky, showprogramy - nie každý kôň to zvláda bez psychickej ujmy), nevhodné ustajnenie (tmavé, zle vetrané, v blízkosti permanentného hluku), nevhodný čas a spôsob odstavu žriebätka od matky, a pod.
 • neexistencia, alebo nedostatok sociálnych kontaktov s ostatnými koňmi, alebo druhovo príbuznými zvieratami, napr. kone chované v úplnej samote, oddelené od stáda, a pod.  
 • sexuálne násilie, napr. kobyly pripúšťané násilím, alebo inseminované mimo vhodného termínu v období ruje, zoofília
 • násilie páchané v mene rôznych tradícií, napr. corrida, zápasenie ľudí a koní, rituálne vyrezávanie vnútorností v Španielsku, súboje žrebcov v Číne, podrezávanie koní v Nepále, atď. 
 • zneužívanie, napr. nahradné matky - kobyly, ktorým je ich vlastné žriebä odobraté, aby vychovali cudzie žriebä - šampióna (časté u dostihových koní), gravidné kobyly využívané na krvnú plazmu (odoberá sa počas celej gravidity, kedy sú kobyly bez možnosti pohybu dlhých 11 mesiacov, napojené na hadičky a kanily), ktorých neskôr narodené žriebä je nechcený produkt končiaci na bitúnku, alebo v kafilérii hneď po narodení, a cyklus sa opakuje, pokiaľ kobyla vydrží...
 • kone chované na mäso, resp. zabíjané doma napr. sekerou (najmä u rómskej komunity), alebo transportované na bitúnok v SR, v horších prípadoch do zahraničia (najmä do Belgicka, Talianska, Francúzska, Holandska), kde sú neuveriteľne krutým spôsobom týrané pri prevoze a manipulácií na bitúnkoch, špeciálne krutú sú prevozy z Poľska, najväčšieho exportéra koní na mäso do vyššie uvedených krajín, tieto transporty smrti prechádzajú aj našim územím ... www.youtube.com/watch?v=g3DnhEWk_LE
 • žiadna, alebo zanedbaná veterinárna starostlivosť, neliečené poranenia, choroby, a pod. 
 • kopytá bez pravidelnej a profesionálnej úpravy (neúmerné prerastené, nevhodne upravované, alebo podkúvané)
 • atď.... atď...
Aj keď je zoznam foriem a spôsobov týrania dosť dlhý, stále ani zďaleka neodráža reálny rozsah rôznych foriem fyzického a psychického násilia na koňoch, žiaľ tak často viditeľných v bežnej praxi. Aj športový kôň celé hodiny zavretý v štandardnom boxe, jeho rozmerom neadekvátnom, ktorého vezmú von, aby absolvoval 1 tréningovú hodinu, prípadne vytiahnutý z maštale, nezriedka od žrádla, aby ukázal potenciálnym kupcom svoj skokový potenciál vo voľnosti, je len poľutovania hodným chudákom v rukách ambicióznych jazdcov, alebo obchodníkov s koňmi. 

Tiež "luxusná maštaľ", ale len z pohľadu človeka, neposkytujúca koňom žiadny sociálny kontakt (uzavreté, pevné bočné steny), tmavá, alebo s primalým paddockom priamo z boxu, ohradeným elektrickým ohradníkom, predstavuje pre koňa neuveriteľný permanentný stres. Rovnako žiadny box na svete, kde má kôň tráviť 99% času, neposkytuje koňovi dostatok priestoru, aj keď sú jeho rozmery podľa noriem EÚ! Kone sú nastavené na pohyb, aktivity, vzduch a sociálne kontakty. 

Každý, kto má čo i len malú možnosť pomôcť zmeniť, alebo ovplyvniť zlé podmienky, v ktorých sa kone nachádzajú by tak mal učiniť. Ignoráciou podporuje utrpenie a podieľa sa tým na týraní rovnako, ako tí, komu tie kone patria.