Naše aktivity

Naše občianske združenie vzniklo s jasným cieľom - pomáhať týraným, zanedbaným a zneužívaným koňom. Rovnako ako v každej oblasti, aj táto má preto svoje pravidlá a mechanizmy fungovania, ktoré sú ovplyvnené našimi možnosťami (finančné, materiálne, kapacitné, ľudské, legislatívne), ale najmä samotnou extrémnou náročnosťou zachraňovať kone. Tiež sme si vedomí, že nezachránime každého koňa v tejto republike, pretože tých, ktoré pomoc potrebujú je, žiaľ, veľmi veľa. Radi by sme Vás preto informovali ako pracujeme, aby boli laickej verejnosti i komunite koniarov, naše priority a postupy známe a mohli sa podľa toho zariadiť.  
 
Nie sme útulok, ani domov dôchodcov
Nie sme a ani nebudeme útulok, či domov dôchodcov pre nechcené, či nadbytočné kone, t.j. také, ktoré nie sú a neboli týrané, zanedbávané, či zneužívané, ale už majiteľom z nejakého dôvodu nemôžu slúžiť (vek, choroba, úraz, nezáujem, nedostatok času), a tak nám ich "veľkodušne" ponúkajú ako dar do dobrých rúk, alebo chú predať za "symbolickú cenu" Nemáme rozsiahle pastviny, ani priestorové kapacity, dokonca ani neobmedzené finančné zdroje, preto nie je u nás možné také kone prichýliť. A hlavne máme za to, že je na každom majiteľovi, aby za svojho koňa, ktorý mu roky slúžil, niesol zodpovednosť a patrične sa mu odvďačil za odslúžené roky náležitou starostlivosťou. Je to jeho zákonná i morálna povinnosť! 
 
Nie sme bazos.sk
Naozaj nemáme čas robiť sprostredkovateľa ľuďom, ktorí chcú koňa predať, či darovať do dobrých rúk. Podobne ako v prvom prípade, je na každom majiteľovi, ktorý sa rozhodne koňa z nejakého dôvodu posunúť ďalej, sa o to postarať sám. Hľadať totiž "dobré ruky" je nesmierne ťažké. Vyžaduje to veľa času, cestovania a osobnej angažovanosti, vrátanie preverenia podmienok na mieste, aby sa kôň naozaj dostal k dobrým a zodpovedným ľuďom, ktorí pre ňho budú mať aj adekvátne podmienky, finančné a materiálne zdroje. 
 
Kone zásadne nevykupujeme
Chytráci, hrajúci na city, ktorí predávajú kone formou vydierania, že ak sa nepredajú pôjdu na mäso, u nás nepochodia. Už sme raz takú chybu urobili. Nebudeme už podporovať obchodníkov, priekupníkov, či "pseudochovateľov", ktorí koňa utýrajú, zanedbajú jeho zranenia, či zdravotný stav, alebo zneužijú do "posledného dychu" v jazdeckej škole, na turistické jazdenie, v športe, a ešte na tom chcú zarobiť. Záchranou koňa to totiž len začína, a tak tieto finančné prostriedky možno použiť priamo na veterinárne náklady, krmivo, atď., nie ako odmenu pre tyrana. Na takých budeme v spolupráci so ŠVPS a jej regionálnymi pobočkami (RVPS) uplatňovať zákon, takým bude kôň odobraný, zaplatia pokutu, dostanú zákaz chovu, alebo na nich bude podané trestné oznámenie a skončia tam, kde patria. Vzhľadom na fakt, že rastie počet prípadov hrubého týrania koní, čo potvrdil ešte v apríli 2015 v jednom z TV interview aj samotný riaditeľ ŠVPS SR, profesor Bíreš, našou snahou je a bude "dotlačiť" kompetentné orgány, aby konali razantnejšie, aktívnejšie a zodpovednejšie uplatňovali už existujúci zákon v praxi, ktorý keď bude využitý aspoň tak, ako je nastavený, môže prispieť k zníženiu zla páchaného na koňoch, či iných zvieratách všeobecne.  
 
Čo teda robíme?
 • Vybudovali sme malé Záchranné centrum v Macove 
  V prvom rade, z našich súkromných zdrojov sme u nás doma, na cca 60 árovom pozemku a zelenej lúke, vybudovali zázemie pre max. 9 koní. Viac, žiaľ, naše priestorové možnosti nedovoľujú. Tu aktuálne, okrem nášho vlastného koňa Lewita, našlo trvalý domov 8 zachránených koní (Cooper, Joey, Max, Arlequin, Pia, Graceland, Majec, Renata II). O tie sa osobne stará naša rodina. Ďalšie 2 zachránené kone (Dáma, Al Abjar) máme umiestnené na dvoch rôznych miestach, kde im plne hradíme všetky náklady na výživu a služby (veterinárne, kopytár, atď.). Jednu našu zachránenú kobylku (Suzi) sa nám podarilo umiestniť v dočasnej opatere až v ČR, neskôr našla skvelý trvalý domov opäť na Slovensku. 
 • V roku 2015 sme spustili unikátny nosný projekt združenia - "Celonárodná záchranná sieť pre týrané kone" 
  Cieľom tohto unikátneho projektu je vytvoriť celonárodnú záchrannú sieť, teda spojiť všetkých existujúcich a potenciálnych záchranárov, t.j. ľudí, ktorí môžu a majú záujem spolu s nami riešiť prípady týrania, prijať a postarať sa o zachráneného koňa. Naše o.z. bude následne jedným zo zdrojov poradenstva, pomoci - finančnej a materiálnej, aby v tom záchranári, naši partneri, neostali sami.

Našou prioritnou podmienkou však je a bude, aby mal záchranár, ktorý chce koňa/kone prijať:
- adekvátne skúsenosti, vedomosti ako sa o takého koňa postarať,
- vhodné priestory, kde bude kôň/kone žiť,
- dostupnú veterinárnu službu,
- vlastné finančné i materiálne zdroje na min. základnú starostlivosť o koňa/kone. 

Záchranárom môže byť právnický subjekt (o.z., n.o., nadácia, ranč, farma, jazdecký klub, atď.), alebo jednotlivec, t.j. fyzická osoba, či jeho rodina.  

V rámci tohto projektu sa nám už podarilo nadviazať spoluprácu s viacerými organizáciami i jednotlivcami a zachrániť ďalšie kone. Koňom, na záchrane ktorých sme takto spoločne participovali, pomáhame buď finančnými príspevkami, alebo materiálnou pomocou. Aktuálne sa jedná o tieto kone: Taren, Salina, Argento - ten žiaľ už medzi nami nie je:(, Loki, Black, Lili. Ďalším sme rovno našli trvalý domov a pomohli ich získať: kobylky Terezka, Nina, Marcelka a Marianka. Viac o tejto spolupráci sa dozviete na Podporené kone. 

Zároveň sa snažíme pomáhať finančne i materiálne našim partnerom, zapojeným v projekte, u ktorých sa nachádzajú ďalšie, už nimi zachránené kone. Pre tento typ pomoci využívame tiež náš facebook profil, kde prebiehajú aktuálne výzvy, viažúce sa ku konkrétnej pomoci pre našich partnerov v záchrannej sieti https://www.facebook.com/nadejprekonealudi/?ref=bookmarks

Sieť záchranných centier po celom Slovensku tak vytvorí viac možností pomôcť koňom v ktoromkoľvek regióne. 

 • Robíme osvetu a informujeme verejnosť 
  Téma týrania koní je stále pre mnohých ľudí prekvapením, preto sa snažíme informovať o existencii týrania koní, vystupujeme v médiách a publikujeme, alebo sa zúčastňujeme na podujatiach, kde propagujeme aktivity nášho o.z. Viac k mediálnym výstupom nájdete tu.

Plánujeme ďalšie svoje vlastné, mediálne atraktívne projekty, ktoré zviditeľnia problém týrania koní a zabezpečia potrebný fundrising pre ich záchranu. 

 • Venujeme sa vzdelávaniu a poradenstvu v oblasti chovu a starostlivosti o kone, najmä v domácom prostredí, pretože neustále rastie počet tých, ktorí sa rozhodnú chovať hobby koňa doma a často sa tak, z nevedomosti, dopúšťajú mnohých chýb a omylov. Viac o vzdelávaní sa dozviete tu. 
 • Radíme ako postupovať pri záchráne koní 
  Čo nás teší najviac je, že rastie počet ľudí, ktorí nás kontaktujú s prosbou o pomoc ako postupovať pri záchrane koní. Obracajú sa na nás ľudia, ktorým nie je týranie koní v ich okolí ľahostajné a potrebujú poradiť, čo majú a ako urobiť, na aké oficiálne orgány sa obrátiť, aby pomohli konkrétnym koňom. 

Dali sme sa na nesmierne náročnú cestu záchrany tých zvierat, pre ktoré zatiaľ neexistuje, a žiaľ dlho ani nebude existovať, žiadne oficiálne VHODNÉ štátne zariadenie (karanténna stanica), či azyl, kam by mohla ŠVPS, RVPS, alebo polícia umiestniť odobrané kone v zmysle zákona a poskytnúť im podmienky v zmysle welfare. A tak túto povinnosť štátu suplujeme my a nám podobní milovníci koní. Robíme to výlučne na vlastné náklady, dávame do toho veľa energie a času, pretože kone si to zaslúžia. Sme a vždy budeme preto nesmierne vďační všetkým, ktorí sa k nášmu úsiliu pripoja svojimi možnosťami, aby sme mohli spoločne pomôcť čo najväčšiemu počtu nešťastných koní.